Vätternrundan hjärtsäkras

Report this content

När ett stort antal människor samlas för något så ansträngande som att cykla Vätternrundan finns en risk för att någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Därför samarbetar Vätternrundan med Hjärt-Lungfonden för att hjärtsäkra loppen med hjälp av bland annat 60 hjärtstartare. I Jönköpings län drabbades 228 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus under 2020. Av dem överlevde 23 personer.

- Kunskapen om vilka som riskerar att drabbas av plötsligt hjärtstopp och varför man drabbas är fortfarande alltför liten och vi behöver fortsätta forska kring detta. Det vi däremot vet är att tillgängligheten till hjärtstartare är avgörande för överlevnaden och det behövs fler hjärtstartare, både i idrottssammanhang och i samhället i stort, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Vid ett plötsligt hjärtstopp ökar risken att dö med cirka tio procent för varje minut som går om ingen behandling sätts in. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva. Men det behövs även förebyggande insatser för att minska risken för att drabbas.

Under pandemin minskade idrottandet bland ungdomar. Statistik från Riksidrottsförbundet har visat att för personer 17–20 år minskade idrottstillfällena med 15 procent. För att uppmuntra ungdomar till att röra på sig mer ger årets Vätternrundan gratis startplatser till personer födda år 2004.

- Vi är oroade över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten. Cykling är en av de sporter som utövats en hel del under pandemin. Vätternrundan och Hjärt-Lungfonden vill bidra till folkhälsan för att ge skydd mot kommande pandemier, säger Oskar Sundblad, VD för Vätternrundan.

Brist på fysisk aktivitet är ett stort problem ur hälsosynpunkt. Regelbunden rörelse förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Fysisk aktivitet kan också bidra till att ett sjukdomsförlopp lindras och minskar risken för en för tidig död.

- En snabb insats med hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död för dem som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärt-Lungfondens initiativ för ett tryggare hjärta hos Vätternrundans cyklister är något vi varmt välkomnar, säger Oskar Sundblad, VD för Vätternrundan.

Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. På två decennier har antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från drygt hundra till över 600 räddade liv.

- En hjärtstartare används när en person drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Det är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen, som också kan ge en strömstöt för att avbryta det elektriska kaos som orsakar ett plötsligt hjärtstopp, säger Henrik Dahl, grundare & VD Dahl Medical AB som även i år är med och sponsrar Hjärt-Lungfonden och Vätternrundan med hjärtstartare från Philips.

Jonas Köpcke som är VD för ViTri Medical är stolt över att även detta år få vara med och sponsra med hjärtstartare.

- Vi ser väldigt positivt på de verksamheter som både Hjärt-Lungfonden och Vätternrundan representerar. De passar väl in i vårt arbete med vård och folkhälsa och vi hoppas nu bara att hjärtstartarna inte kommer behövas under årets cykellopp!


Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.

Bild.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Cyklister under Vätternrundan
Oskar Sundblad, VD för Vätternrundan

För mer information, kontakta gärna: Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt på Hjärt-Lungfonden. Telefon 070-854 42 35, e-post daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se


Så hjärtsäkras årets Vätternrundan
I samarbete mellan säkerhetsansvarig på Vätternrundan och Hjärt-Lungfonden placeras 60 hjärtstartare ut på strategiska platser. Det finns ronderande första hjälpare på evenemangsområdet, som har tillgång till hjärtstartare. I start- och målområdet, i nummerlappstältet och i samtliga följebilar som cirkulerar runt banan finns hjärtstartare. De ”fasta” hjärtstartarna finns utmärkta på en karta. Majoriteten av hjärtstartarna är i rörelse.

Även deltagarna får information om att hjärtstartare finns utplacerade i nyhetsbrev. Det är viktigt att så många som möjligt har kunskap i hjärt-lungräddning så att hjälp kan påbörjas så snabbt som möjligt.

En hälsodeklaration skickas till alla deltagare med sju frågor att ställa sig själv före start. Fysisk ansträngning är bra för hälsan men för en del personer kan en utmaning som Vätternrundan innebära en risk.

Hjärtstartarna lånas ut av företagen: ViTri Medical och Dahl medical.
http://www.vitri.se/               http://www.dahlmedical.com/


Rådfråga din läkare
Vid tidigare hjärtsjukdom rekommenderas att rådgöra med sin läkare innan loppet. Även vid feber eller symtom på förkylning inför loppet bör en läkare tillfrågas.


Fakta om plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Plötsligt hjärtstopp är: När hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
Symtom: Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.
Drabbade i siffror: Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. Sedan millennieskiftet har antalet personer i Sverige som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från 110 till över 600 räddade liv och har legat relativt stabilt de senaste tio åren. Det motsvarar fortfarande att en person dör av plötsligt hjärtstopp varje timme.
Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.
Forskningsframgångar: Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen har mer än dubbelt så stor chans att överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva.
Forskningens utmaningar: hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.
Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: är att du som råkar ut för hjärtstopp ska överleva och inte få hjärnskador. Fler kan klara livhanken om omhändertagandet i akutfasen och behandlingen utvecklas. Forskningen syftar även till att förebygga att du drabbas av hjärtstopp.
Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.


Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera