Högre cathepsin S nivåer i blodet har ett samband med inflammation, insulinresisten och är en riskfaktor för förtidig död och att utveckla diabetes

Med avhandlingen ”Cathepsin S as a Biomarker of Low-grade Inflammation, Insulin Resistance, and Cardiometabolic Disease Risk” har Elisabeth Jobs studerat samband mellan cirkulerande nivåer av Cathepsin s och olika sjukdomstillstånd i kroppen. Eftersom det fanns samband med olika sjukdomstillstånd undersöktes möjligheterna att påverka cathepsin S nivåer med en nordisk kost.

I stora delar av världen ökar övervikt och fetma lavinartat. Fetma är nära sammankopplat med hjärtkärlsjukdomar, diabetes, cancer och för tidig död, men än idag vet vi inte vad som är orsaken. Fettvävnaden utsöndrar olika ämnen, som kan vara en del av länken mellan fetma och sjukdomar. Cathepsin S är ett ämne i kroppen som får immunförsvaret att fungera och sårskador att läka. Trots cathepsin S viktiga funktioner så verkar det även ha negativa egenskaper.

Studier har visat att det finns ökade mängder cathepsin S vid olika sjukdomstillstånd, såsom inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och fetma. Cathepsin S har föreslagits vara länken mellan fetma, hjärtkärlsjukdomar och insulinresistens.

I studien visas att det kan finnas ett samband mellan ökade blodnivåer av cathepsin S och sjukdomstillstånd i kroppen, såsom inflammation, insulinresistens, risk att utveckla diabetes och ökad risk att dö i förtid även hos normalviktiga individer.

Idag pågår det forskning kring att ta fram läkemedel som kan hämma cathepsin S, vilket har visat goda resultat i att hämma åderförkalkning och cancerspridning. Men ingen tidigare forskning har gjorts för att se om det är möjligt att sänka cathepsin S nivåer i blodet med exempelvis livsstilsförändring.

Elisabeths studie visade att intag av en hälsosam nordisk kost under sex veckor sänker halten av cathepsin S i blodet. Men eftersom försökspersonerna gick ner i vikt och även förbättrade sina blodfetter, kan det inte uteslutas att sänkningen av cathepsin S orsakades av detta och inte kosten i sig.

I studien hittades ett samband mellan högre cathepsin S nivåer i blodet och ökad inflammation även hos normalviktiga individer. Ökade cathepsin S nivåer är kopplat till insulinresistens även hos individer utan diabetes. Dessutom är cathepsin S en riskfaktor för att utveckla diabetes. Individer med förhöjda serumnivåer av cathepsin S är har en ökad risk för en för tidig död.

Elisabeth Jobs disputerar torsdagen den 4 december kl 13:00 i sal IV, Universitetshuset, Uppsala universitet

För mer information kontakta Elisabeth Jobs, e-post: ejo@du.se

Taggar:

Om oss

Högskolan Dalarna Bildades 1977Ca 15 000 studenterCa 800 anställdaErbjuder ett 60-tal program och ca 1 200 kurser Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. På Högskolan Dalarna kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna. På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Prenumerera