19 000 unga är ofrivilliga mambos i Storgöteborg

Report this content

Antalet unga med eget boende ökar i Storgöteborg. Men trots den positiva utvecklingen är antalet ofrivilligt hemmaboende fortfarande högt. 84 procent svarar att de bor kvar hemma trots att de inte vill. Det visar Hyresgästförenings rapport Unga vuxnas boende i Göteborg 2021.

–  Det är bra att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt är det oacceptabelt att drygt 19 000 unga vuxna tvingas bo kvar hemma trots att de inte vill det på grund av bostadssituationen. Det krävs fler åtgärder för att unga ska ha en bättre möjlighet att kunna få ett eget hem och påbörja sina vuxenliv, säger Andreas Sjöö, politisk sakkunnig på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Årets rapport visar att var femte, eller 21 procent, av de unga vuxna svarar att de bor hemma hos sina föräldrar. 71 procent uppgav att de har ett eget boende. Det kan jämföras med 2019 när 27 procent uppgav att de bodde hemma och 63 procent att de hade eget boende. Att andelen unga vuxna med eget boende har ökat, är ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten de senaste två åren. Dessutom kan en ytterligare bidragande orsak vara att det är färre personer i ungdomskullarna, vilka har minskat i storlek sedan 2017.

– Samtidigt ser vi att unga är oroade inför framtiden. Mer än var tredje ung vuxen tvekar inför att flytta till en annan ort och ännu fler, två av fem, tvekar inför att bilda familj till följd av bostadssituationen där vi fortfarande ser en stor bostadsbrist. Det får också konsekvenser för samhällsekonomin när unga inte kan flytta till jobb eller studieplatser, säger Andreas Sjöö.

Att ojämlikheten i samhället ökar återspeglas i ungas ekonomiska situation. I årets rapport ser vi en ojämn fördelning med en stor grupp som har väldigt små medel att röra sig med, och en stor grupp med väldigt stora medel att röra sig. Två av fem unga uppger också att de fått ekonomisk hjälp av familj eller vänner de senaste 12 månaderna.

­– De ungas ekonomiska situation visar också på vikten av att det finns hyresrätter med lägre hyror tillgängliga för att de unga ska få bättre möjligheter att skaffa sig ett eget boende, säger Andreas Sjöö.

Hyresgästföreningen lyfter tre åtgärder för att förstärka positiva trender samt sänka trösklarna för unga in på bostadsmarknaden:

  • Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid
  • Stärk bostadsbidraget
  • Utveckla dagens investeringsstöd.

Om rapporten
Sedan 1997 har Hyresgästföreningen skrivit rapporten ”Unga vuxnas boende”. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo i Göteborg. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid. 

Kortfakta från årets rapport:

21 procent av unga vuxna i Storgöteborg bor hemma hos sina föräldrar.
Hyresgästföreningen ser flera positiva nyheter i årets undersökning. Andelen unga vuxna med eget boende har ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten de senaste två åren. Dessutom kan en ytterligare bidragande orsak vara att det är färre personer i ungdomskullarna vilka har minskat i storlek sedan 2017.

84 procent av dessa är ofrivilligt hemmaboende: 19 027 personer.
Men andelen ofrivilligt hemmaboende fortfarande är hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. Resultatet är ett uppskjutet vuxenliv och begränsade möjligheter för unga att forma sina egna liv.

Drygt två av fem, 41 procent, av de unga vuxna i Storgöteborg tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden
Det är tydligt att även om många unga har en fungerande bostadssituation i nuläget, är framtiden oviss: drygt två av fem unga tvekar inför att bilda familj eller flytta till en annan ort till följd av läget på bostadsmarknaden. Detta får även konsekvenser för samhällsekonomin, när rörligheten på arbetsmarknaden hämmas av att unga människor inte kan flytta till jobb eller studieplatser.

Vill du veta mer? Kontakta:

Andreas Sjöö, politiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen region Västra Sverige, 010-459 14 30

Regionens pressnummer: 010-459 24 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Samtidigt ser vi att unga är oroade inför framtiden. Mer än var tredje ung vuxen tvekar inför att flytta till en annan ort och ännu fler, två av fem, tvekar inför att bilda familj till följd av bostadssituationen där vi fortfarande ser en stor bostadsbrist.
Andreas Sjöö, politiskt sakkunnig