Citat

Det är inte marknadshyra utan fler nya bostäder till ett rimligt pris som behövs. Bostadsbristen gör att marknadshyror blir attraktivt för fastighetsägarna. De kan ta ut höga hyror och bristen på bostäder gör att folk tvingas betala för att ha någonstans att bo.
säger Tomas Svensson, ordförande för Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm.
–Det är en fortsättning för vårt påverkansarbete mot marknadshyror. Vi vill ge politikerna information om hur ett sådant förslag kan komma att slå mot hyresgästerna och upplysa landets hyresgäster om konsekvenserna. Det handlar i slutändan om deras möjligheter att få ett tryggt hem. Om det blir ett skarpt förslag kommer vi att ta fajten för hyresgästers rättigheter
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
Det är viktigt att vi synliggör konsekvenserna av marknadshyror. Det skulle drabba den enskilde individen på ett förödande sätt, men också samhället i stort. Människor skulle tvingas lämna sina hem och klyftorna skulle öka.
Simon Safari, regionordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
Höjningen är hög ett år som detta, men bolaget har dessvärre dålig ekonomi och ett stort underhållsbehov. Vi har dock satt som villkor för avtalet att vi tillsammans med bolaget ska ta fram en modell för hyresgäststyrt underhåll. På så vis får hyresgästerna mer inflytande över underhållet i den egna lägenhet.
Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.
Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på.
Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Därför är vi emot marknadshyror och kommer att ta fajten tillsammans med landets hyresgäster. Hyresgäster ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
Marknadshyror skulle innebära förödande konsekvenser för både individ och samhälle, människor skulle inte längre ha råd att bo och besittningsskyddet skulle urholkas. Samhällskostnaderna skulle bli enorma och klyftorna mellan människor skulle öka kraftigt.
Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform.  
Merete Sundholm regionordförande för Hyresgästföreningen i norra Skåne. 
Marknadshyror kan innebära att hyresgästen har rätt att bo kvar men i praktiken inte har de ekonomiska möjligheterna. Då blir besittningsskyddet utan betydelse. Därmed kan ett sådant system leda till att hyresgästers nuvarande rätt att påverka sitt boende begränsas.
Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg
Det känns skönt att vi kunde komma överens till slut, trots en strandning. Beslutet från HMK dröjde vilket medförde att hyresgästerna riskerade att få en retroaktiv hyreshöjning från årsskiftet.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Hyresrätten är en attraktiv boendeform där många vill bo. Därför känns det rätt i tiden att vi, bostadsmarknadens parter, inleder en gemensam trendspaning. Vi vill gärna vara en del i att skapa mervärden för att öka trivseln och nöjdheten för hyresgästers boende och närmiljö.
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen
Bakom höjningen ligger framförallt kommu­nens taxehöjningar för avfalls­hantering. Att hyror går upp när kommunpolitiker höjer taxor och avgifter är tyvärr vanligt. Därför är det oerhört viktigt att politikerna är återhåll­samma med taxehöjningar.
Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningens             
Förhandling handlar om att kompro­missa, men vi tycker att det blev en bra överenskom­melse för båda parter.
Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
Överenskommelsen tar hänsyn till de utmaningar som Svenbo har med stort underhållsbehov och intäktsbortfall när Migrationsverket säger upp många lägenheter. Samtidigt så beaktar överenskommelsen också att många hyresgäster har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin. Det är vi nöjda med.
Stefan Lindborg, Hyresgästföreningens förhandlingsledare
Vår inställning att hyresgästerna inte ska betala för den tidigare ledningens dåliga affärer och det står vi fast vid.
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
Att betala hyran är det första hyresgäster prioriterar, andra utgifter får stå åt sidan. Men det finns också en oro om att många tar snabba lån. Nu måste hyresvärdarna vara proaktiva och gå i främsta ledet och visa att de också tar sitt samhällsansvar genom att stötta hyresgäster som drabbas. Hyresvärdarna har klarat sig allra bäst genom den här krisen. Allmännyttan bör föregå med gott exempel och visa på åtgärder som minskar oron och stöttar hyresgästerna.
Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
Vägen till försörjningsstöd är ofta lång. Det gör att man istället kanske väljer att ta ett kortsiktigt lån och skuldsätta sig. Då är det bättre med de åtgärder vi har föreslagit,
säger Marie Linder., förbundsordförande för Hyresgästföreningen
Denna ekonomiska kris och i synnerhet om den håller i sig kommer att kräva ekonomiska lösningar av politiker, inte minst i förebyggande syfte.
Merete Sundholm, regionordförande för Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
Det är bra att bolaget kunde visa ytterligare återhållsamhet och möta oss på en mer rimlig nivå i dessa tider.
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
Den avtalade hyreshöjningen blev betydligt lägre vilket spelar stor roll för alla de hushåll som drabbats ekonomiskt under coronakrisen.
Hyresgästföreningens förhandlare, Jakob Agirman
Vi är nöjda med en överenskommelse som tar hänsyn till de svåra ekonomiska omständigheter som pandemin har skapat. Överenskommelsen är en bra kompromiss mellan hyresgästernas behov och bolagets intressen.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Det är bra att vi har kunnat nå en lokal överenskommelse. Vi hade hoppats på att nå en mer återhållsam hyreshöjning, men utifrån förutsättningarna så är vi ändå nöjda.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Det är en bra uppgörelse där vi gemensamt har tagit ansvar för att balansera bolagets behov av att få teckning för sina kostnadsökningar med hyresgästernas intresse om återhållsamhet i förhandlingarna under en svår tid.
Magnus Elsing, Hyresgästföreningens förhandlare
Vi har fortsatt ett långsiktigt arbete i hyressättningen. Vi balanserar hyresnivåerna för att de bättre ska stämma överens med verkligheten och de kvalitéer som finns – standard, service med mera. Hyran ska vara så rättvis som möjligt.
Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
”Den här överenskommelsen är så bra som vi hade kunnat önska, man förstår att dessa tider är lika tuffa för alla och att det kräver en låg hyreshöjning.” .
Anne-Sophie Bäck, Förhandlingsdelegationsordförande.
”Det känns minst sagt annorlunda när vi inte kan mötas fysiskt vid förhandlingsbordet”
Anne-Sophie Bäck
”Det är en bra uppgörelse som också tydliggör att det inte enbart är kommunala hyresvärdar som kan hålla tillbaka med höjningarna ett år som detta.”
Anna Nykvist, Förhandlare
”Jag längtar tills vi kan ses igen och förhandlingarna kan återgå till det normala.”
Anne-Sophie Bäck
Det är ett av de högre kraven i år, det kan vara det högsta kravet i år från någon allmännytta i regionen.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi kom fram till en uppgörelse som är rimlig. Den tar hänsyn till hyresgästernas situation under och efter pandemin.
Robert Gadaan, Hyresgästföreningens förhandlare
Vi är nöjda med en överenskommelse som är på en lägre nivå och som tar hänsyn både till hyresgästernas intressen och till bolagets behov av kostnadstäckning.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Många hyresgäster har fått minskade inkomster och har det tufft just nu. Hur det kommer att se ut nästa år är svårt att sia om. Vi vet inte om pandemin är över och ifall människor har återhämtat sig ekonomiskt. Därför har vi skrivit in i avtalet att 2022 års hyreshöjning är omförhandlingsbar.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Det är bra att Alingsåshem återvände till förhandlingsbordet och att vi kunde lösa förhandlingen lokalt i stället för att få ett beslut från Hyresmarknadskommittén.
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
Herbos krav ligger visserligen betydligt lägre än vanligt men fortfarande högt om man ser till läget just nu.
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi är nöjda med en hyreshöjning som är på en betydligt lägre nivå än de senaste åren. Överenskommelsen ger bolaget full kostnadstäckning och tar också hänsyn till att många hyresgäster har drabbats privatekonomiskt av pandemin.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Drygt hälften av alla hushåll i Svenljunga består av ensamstående med eller utan barn.  Lever man på en inkomst och dessutom har blivit varslad, arbetslös eller fått reducerad arbetstid finns inte marginalerna för att klara en så hög hyreshöjning.
Stefan Lindborg, Hyresgästföreningens förhandlare
Det är positivt att vi har lyckats hjälpa många medlemmar med deras ärenden. Det är viktigt att medlemmar känner sig trygga i att kunna få stöd och hjälp när det väl behövs. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi tillsammans.
Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
Hyresgästerna har drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen, många har fått sämre inkomster och många har till och med förlorat sina jobb. Hyresvärdarna har däremot gått igenom krisen helt opåverkade, det är en av de få branscher som inte drabbats alls. Trots det, så har man nu kommit fram till att rätt höjning för 2021 är 1,75 procent. Det är helt oförståeligt.
Yngve Sundblad, hyresgäst hos Svenska Bostäder och ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.
Vi hade förväntat oss en lägre höjning framförallt mot bakgrund av hur samhällsekonomin har drabbats i spåren av coronapandemin, men nu måste vi förhålla oss till beslutet från Hyresmarknadskommittén.
Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
–I år är det extra viktigt att hålla nere överenskommelsen. Många av våra medlemmar har fått försämrad ekonomi i spåren av pandemin. De oroar sig för att en hyreshöjning ska bli droppen nu när deras marginaler har minskat.
Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen
Förhandling innebär kompromisser men överenskommelserna tar hänsyn till att många hyresgäster har fått det tuffare privatekonomiskt under coronapandemin.
Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi får dock aldrig glömma bort att pengar inte alltid är den största hjälpen för våra medlemmar. Under förra året hjälpte vi ett stort antal medlemmar att få bo kvar i sin lägenhet efter att ha fått sitt hyresavtal uppsagt
Lillemor Nordhöj, chef för Hyresgästföreningens juridikenhet i region norra Skåne
Ännu viktigare är att få behålla sitt hem i och med att ett vräkningsbeslut ändras.
Sead Kurtovic, enhetschef på juridikenheten
Det är en bra överenskommelse både för hyresgästerna och för bolaget.
Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi är nöjda med att uppgörelsen tar hänsyn till att många hyresgäster har drabbats ekonomiskt av arbetslöshet och permitteringar under pandemin.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi hävdar att det finns utrymme för en återhållsam hyreshöjning i år och tror på ett medlingsbud som ligger i linje med detta.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Överenskommelsen blev en kompromiss som tar tillvara hyresgästernas intressen och samtidigt låter bolaget få täckning för kostnadsökningar och utrymme att klara fastighetsunderhållet.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Överenskommelsen innebär en bra kompromiss mellan Tranemobostäders intressen och hyresgästernas behov.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
I spåren av coronapandemin är det oerhört viktigt att hyresjusteringarna hålls tillbaka under 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter.
Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
Det är glädjande med en bostadsminister som sätter människan i centrum. Det är viktigt att lyfta bostadsfrågan ur konsumentens perspektiv, för det handlar inte bara om byggande utan om att skapa hem. Trygga hem är nämligen grundläggande för tryggheten i samhället. Trygghet skapas även genom stadsutveckling med ett fokus på livet mellan husen.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen