Citat

Hyresrätten är det mest klimatsmarta boendet, men mycket mer måste göras för att skapa både socialt och miljömässigt hållbara bostadsområden. Det kan handla om varsamma renoveringar som inte skapar onödig materialförbrukning eller chockhöjda hyror. Men det handlar också om att skapa levande, trygga och hållbara bostadsområden, där samhället satsar och rustar upp. Det kommer jag ta upp när jag samtalar med bostadsministern på H22 Arena på onsdag.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Vi tycker det är positivt att rätten fastslagit att hyrorna för nybyggda hyresrätter inte per automatik ska höjas i nivå med övriga hyror. Det är vettig att det görs i en skälighetsbedömning på orten. Däremot är vi kritiska till att hovrätten tagit fram en godtycklig beräkningsmodell för hur detta ska ske. Den beräkningsmodellen tar inte hänsyn till de lokala förutsättningarna och innebär en intervention i partssystemet, en slags hyresreglering. Det är inte rimligt.
Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen
Jag är bekymrad över att det saknas ett helhetsgrepp från politiken för de tre miljoner hyresgäster som bor i Sverige. Tydligt är att det finns ett enögt fokus på det ägda boendet och brist på nytänkande kring försörjningen av bostäder som vanligt folk har råd att bo i.  Och hur tänker man kring de 300 000 lägenheterna i miljonprogrammen som är i stort behov av renoveringar?
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Det är bra för landets hyresgäster att få detta på plats. Det kommer att leda till en bättre förutsägbarhet och färre retroaktiva hyreshöjningar
Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen
Vi tycker det här är bra att det här utreds. För den enskilde hyresgästen skulle det innebära att slippa kastas mellan olika försäljningar. Vi hör skräckexempel på hyresgäster som fått sin bostad såld om och om igen, som inte längre vet vem som äger fastigheten man bor i.
Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 
I hyresrätten bor pensionärer som har arbetat ett helt liv men ändå har låg pension och barnfamiljer som behöver räkna de sista kronorna i slutet av varje månad. Bland gruppen hyresgäster finns det fler som lever på marginalen. När nu priserna sticker iväg är det dags att staten tar ett ansvar för att mildra konsekvenserna som kommer slå så hårt mot hyresgästerna.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Stadskvarteret i Drottninghög är ett bra exempel där kommunen satsat och skapat en vacker och hållbar stadsdel med blandad bebyggelse. Och inte minst ett bra exempel på hur viktigt investeringsstödet varit. Hundratals hyresgäster har kunnat flytta in i nyproducerade hyresrätter med rimlig hyra tack vare just investeringsstödet.
Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen
Den här bo-orättvisan mellan olika boendeformer sticker verkligen i ögonen. Är du uppvuxen i villa så kommer du troligtvis kliva ut i vuxenlivet med ett sparkonto och en bostad. Men är du uppvuxen i hyresrätt riskerar du att kliva ut i en verklighet med bostadsbrist och noll kronor på sparkontot. Det är djupt orättvist och skapar stora klyftor i vårt samhälle.  
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
En femtedel klarar inte en normal hushållsbudget idag. Det är en hög siffra. Och när vi tittar in i framtiden ser det dystert ut för många hyresgäster. Vi ser att många lever på gränsen och när inflationen ökar slår det hårt mot våra hyresgäster som redan räknar de sista kronorna varje månad.
Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker Hyresgästföreningen
Det finns cirka två miljoner röstberättigade hyresgäster i Sverige, det är viktigt att vi gör vår röst hörd och visar vad hyresgäster vill och behöver. Jag ser fram emot att träffa Linköpingsborna och prata bostadspolitik och varför politikerna behöver prioritera hyresgäster i höstens val.  
Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen
Många hyresgäster i Gävle drabbades hårt av förra sommarens översvämningar. Jag ser fram emot att träffa dem, och höra vad hur deras situation ser ut idag. Och inte minst: hur vi kan undvika att människor drabbas på samma sätt i framtiden
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Jag är väldigt glad att vi äntligen kommer överens. Det finns cirka tre miljoner hyresgäster i Sverige och för dem kommer överenskommelsen skapa en tryggare hyresrättsmarknad, bättre förutsägbarhet och rimligare hyror. Överenskommelsen blir en garant för att vårt kollektiva förhandlingssystem kan fortsätta utvecklas.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Jag är väldigt stolt över den rapport vi tagit fram. Den visar dels hur människor faktiskt drabbas och begränsas av bostadsbristen. Men också på lösningar och vad som behöver göras. Jag hoppas att många tar till sig av våra slutsatser och att vi kan använda den samlade kunskapen för att lösa bostadsbristen och trygga rätten till ett hem för alla.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Det var fel att ta bort investeringsstödet. Vår undersökning visar att en majoritet av befolkningen backar upp stödet. När bostadsbristen är ett så stort problem är det en dålig idé att ta bort ett verktyg som faktiskt fungerade. Vi tycker förstås politiken så snart som möjligt behöver återinföra investeringsstödet. Det finns det brett folkligt stöd för.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Det är ledsamma siffror som faktiskt gör mig arg. Det handlar om människor som tvingas kvar i destruktiva relationer för att de inte kan hitta en bostad eller att unga inte vågar chansa och utforska livet för att bostadsbristen står i vägen. Bostadsbristen har blivit en slags boja, som framför allt drabbar det dem med sämst förutsättningar.
Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen
Vår undersökning visar tydligt att människor är väl medvetna om snedfördelningen på bostadsmarknaden. De mest privilegierade är till och med beredda på uppoffringar som märks i den egna plånboken för att få bukt med bo-orättvisorna. Där här är något som våra politiker borde ta till sig av.  
Martin Hofverberg chefekonom, Hyresgästföreningen.
Problemen på bostadsmarknaden har tornat upp sig under decennier. Ska vi få bukt med dem, och inte minst sätta stopp för bo-orättvisorna, måste politikerna skapa förutsättningar för en bostadsförsörjning som omfattar alla. Inför valet 2022 kommer vi återigen att mobilisera hela vår rörelse för att sätta press på politikerna. De måste börja ta frågan på allvar.
Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.
Äntligen får vi i Sverige möjlighet att sätta stopp för bo-orättvisan. Med makten över momsen kommer nya möjligheter att skapa rättvisa villkor mellan ägt och hyrt boende.
Martin Hofverberg chefekonom på Hyresgästföreningen
Det finns åtgärder som bevisat höjer tryggheten i ett område. Dom måste införas, så enkelt är det. Men samtidigt är det viktigt att kostnaderna inte bara landar på hyresgästerna. Ansvaret för trygghetsproblemet är gemensamt och det är frågan om fler bostäder också.
Ludvig Bayerlein, bostadspolitisk strateg Hyresgästföreningen norra Skåne
Alla har rätt att känna sig trygga där de bor. Om vi ska lösa trygghetsproblemet i grunden så krävs bostäder där människor har råd att bo och där vi slipper tränga ihop oss.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Startlån för unga bostadsköpare är plåster på ett benbrott. Vill man göra något åt trösklarna in på bostadsmarknaden så finns det bara en väg, och det är att bygga bort bristen med hyresrätter folk har råd att bo i.
Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen
I valrörelsen kommer vi att lyfta de viktigaste frågorna ur ett hyresgästperspektiv.
Claes Wittnäs, ordförande för Hyresgästföreningen Sjuhärad
Många lever med villan som en fantasi. Men i verkligheten är det många saker som ska vägas mot varandra: pendlingstider, närhet till natur, boendeform och så vidare. Vår undersökning visar tydligt att det är rimliga boendekostnader som är det absolut viktigaste i valet av bostad. Därför behöver samhället prioritera att bygga bostäder som folk har råd att bo i.
Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen
Det är positivt att vi har lyckats hjälpa så många medlemmar med deras ärenden. Det är viktigt att medlemmar känner sig trygga i att kunna få stöd och hjälp när det behövs. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi tillsammans.
Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.
Jag hoppas att utredningen kan bli en väckarklocka och inte bara en missad chans. Om inte utredningsväsendet kan ta itu med de bostadspolitiska låsningarna, så får politiken göra det. Bostadskrisen är för allvarlig för att sopa under mattan, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Jag och min kollega Nour fick höra om två lokala filmare och deras idé att göra en film på Dalhem. Projektet behövde hjälp med att komma i kontakt med människor och sponsorer för att komma vidare. Eftersom vi arbetar med att organisera hyresgäster för att förbättra bostadsområden var det självklart för oss att bli engagerade.
Jessica Schulz, en av projektledarna och boendeutvecklare på Hyresgästföreningen i Norra Skåne.
Nu måste politikerna börja gå i takt med väljarna och lyssna. Två miljoner hyresgäster ska rösta i höst. Det finns väljarstöd att hämta för partier som vågar komma med politik som tar tag i bostadsbristen på riktigt.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Ett år när vi lyfter hyresgästernas frågor inför valet.
Marie Linnarsson, ordförande för Hyresgästföreningen BohusVänerDal
– Landskronahem presenterade ett underlag där enbart försäkringspremien har mer än tiodubblats de 5 senaste åren. Överenskommelsen som träffats innebär inte fullkostnadstäckning för premien.
Björn Agertoft förhandlare på Hyresgästföreningen.
Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Hyreshöjningen är något högre än förra året, vilket främst beror på ökade kostnader för taxor och reparationer.  
Sofie Lindberg, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
En förhandling innebär alltid kompromisser och den här överenskommelsen tar hänsyn till hyresgästernas villkor men även de utmaningar som Svenbo har.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Det har varit ett gott klimat i förhandlingsrummet och det känns bra att vi nått en uppgörelse.
Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
Överenskommelsen landade på en mer rimlig nivå för hyresgästerna. Samtidigt ger den bolaget kostnadstäckning och ligger i linje med mycket annat som är förhandlat i kommunen.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
I slutändan landande uppgörelserna på en mer skälig nivå för hyresgästerna. Samtidigt får bo-lagen bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna och bostadsområdena vilket också är positivt för de boende.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Det har varit ett gott klimat i förhandlingsrummet och det känns bra att vi äntligen nått en uppgörelse. Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen
Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
Vi har konstaterat att hyrorna spretar något och inte överallt speglar lägenheternas bruksvärde. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa är därför är det positivt att arbetet mot obalanser nu har inletts.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Uppgörelsen ger Tibrobyggen bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna och bostadsområdena vilket är positivt för hyresgästerna.
Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vårt mål är att få till en uppgörelse och naturligtvis vill vi hålla eventuella höjningar så låga som möjligt. Men det finns även andra aspekter som är viktiga för hyresgästerna, till exempel bra fastighetsunderhåll och trevliga och trygga utemiljöer.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi lever fortfarande med omständigheter kopplade till pandemin som drabbar våra medlemmar. Visserligen är årets hyreshöjning högre än förra året men vi ser det ändå som motiverat med tanke på förändrade taxor.
Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne.
Det är ett högt krav som skulle innebära en stor kostnadsökning för många hyresgäster.
Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen
Om man höjer hyran med samma procent för alla lägenheter medför det att hyresskillnaden mellan billiga och dyra lägenheter förstärks. Genom att istället använda sig av kronor per kvadratmeter så uppstår inte den effekten.
Ludvig Möller, förhandlare på Hyresgästförening
Vi har fortsatt ett långsiktigt arbete i hyressättningen. Vi balanserar hyresnivåerna för att de bättre ska stämma överens med verkligheten. Hyran ska vara så rättvis som möjligt.
Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
Allmännyttiga bostadsbolag har ett bredare syfte än andra fastighetsägare. Det känns bra att vi i överenskommelsen tar hänsyn till bolagets arbete med social hållbarhet för att vi ska ha trygga boendemiljöer i vår stad.
Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen
– En viktig del av förhandlingen var diskussionen om Tanums Bostäders planer för service och underhåll.
Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi hoppas att uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna genom varsamma renoveringar och underhåll vilket är positivt för hyresgästerna.
Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen
Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Det har varit ett gott klimat i förhandlingsrummet och det känns bra att vi äntligen nått en uppgörelse.
Sofie Lindberg, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
Vi ser fortfarande att det saknas konkreta förslag och verktyg för att sätta press på kommunerna att planlägga mer mark till bostadsbyggande. Kommunerna behöver bättre och mer likvärdiga förutsättningar för sin bostadsförsörjning, och inga kommuner ska kunna smita ifrån sitt ansvar.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
Förhandlingen med KKB genomsyrades av att gott klimat vid förhandlingsbordet, men tyvärr drog det ut på tiden tills efter årsskiftet. Men vi är nöjda över att det till slut blev en överenskommelse med KKB som inte drabbar hyresgästerna retroaktivt.
Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
Hyresgästföreningen kan inte se att Hässlehem på ett tillräckligt sätt har kunnat motivera sitt bud på 2,8 procent och således kan vi inte acceptera det. Yrkandet ligger också långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
Hyresgästföreningen kan inte se att EBO Eslöv på ett tillräckligt sätt har kunnat motivera sitt bud på 2,95 procent och således kan vi inte kan acceptera det. Yrkandet ligger också långt över de uppgörelser vi hittills nått med andra kommunala bostadsbolag i regionen.
Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne