Klar förhandling: Ny hyra för Bjuvsbostäder hyresgäster

Report this content

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Bjuvsbostäder. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 4,5 procent för de lägenheter med varmhyra och 2,6 procent för de lägenheter med kallhyra från och med 1 mars 2023. Retroaktivitet kommer att fördelas på kommande kvartal. 

Efter förhandlingar är det klart att Hyresgästföreningen och Bjuvsbostäder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 850 lägenheter som berörs av överenskommelsen.

– Vissa förhandlingar tar längre tid än andra. Efter lokala förhandlingar har parterna träffat en överenskommelse. Vi är medvetna om att hyreshöjningen är högre än tidigare år. Denna förhandling har präglats av ett avvägande mellan hyresgästernas intressen och bolagets behov, säger Karl-Mikael Jensen, gruppchef förhandling på Hyresgästföreningen region norra Skåne. 

– Förhandlingsläget i år har varit unikt. Vi befinner oss i en tid av hög inflation vilket lett till drastiska kostnadsökningar som drabbar både fastighetsägare och hyresgäster. I år är det därför extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar än vad det varit föregående år, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

För mer information, kontakta:
Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne 
010-459 17 05, 
bjorn.agertoft@hyresgastforeningen.se

Karl-Mikael Jensen, gruppchef förhandling på Hyresgästföreningen region norra Skåne
010-459 17 15, 
karl-mikael.jensen@hyresgastforeningen.se

Region Norra Skåne
Regional pressjour Norra Skåne
010- 45 91700
press.norraskane@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Bjuvsbostäder. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 4,5 procent för de lägenheter med varmhyra och 2,6 procent för de lägenheter med kallhyra från och med 1 mars 2023. Retroaktivitet kommer att fördelas på kommande kvartal. 
Twittra det här

Citat

Vissa förhandlingar tar längre tid än andra. Efter lokala förhandlingar har parterna träffat en överenskommelse. Vi är medvetna om att hyreshöjningen är högre än tidigare år. Denna förhandling har präglats av ett avvägande mellan hyresgästernas intressen och bolagets behov.
Karl-Mikael Jensen, gruppchef förhandling på Hyresgästföreningen region norra Skåne.