Dela

Kontakt

 • Nationell pressjour
  010-459 10 70
 • Region Aros-Gävle

  Petra Olofsson


  Aros-Gävle omfattar Västmanlands-, Gävleborgs- och Uppsala län samt Norrtälje kommun.
  0104591360
 • Region BohusÄlvsborg-Skaraborg

  Regional pressjour BÄSK


  Omfattar tidigare Älvsborgs- och Skaraborgs län samt Bohuslän (utom Stenungsund, Orust och Tjörn).
  010-459 14 27
 • Region Mitt

  Regional pressjour Mitt


  Regionen omfattar Dalarnas-, Södermanlands-, Värmlands- och Örebro län.
  010-459 15 00
 • Region Norrland

  Regional pressjour Norrland


  Norrland omfattar Norrbottens-, Västerbottens-, Jämtlands- och Västernorrlands län.
  010-459 18 00
 • Region Norra Skåne

  Regional pressjour Norra Skåne


  Norra Skåne omfattar kommunerna Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Hörby, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Halmstad, Laholm, Falkenberg, Hylte och Nordvästskåne.
  010- 45 91700
 • Region Södra Skåne

  Regional pressjour Södra Skåne


  Södra Skåne omfattar kommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Lund, Malmö, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamn.
  0104592300
 • Region Stockholm

  Mikael Karlsson


  Stockholm omfattar Stockholms län utom Norrtälje kommun.
  0104592076
 • Region Sydost

  Regional pressjour Sydost


  Sydost omfattar Östergötlands-, Kalmar-, Blekinge-, Jönköpings- och Kronobergs län samt region Gotland.
  010-459 21 00
 • Region Västra Sverige

  Regional pressjour Västra Sverige


  Pressnumret är öppet under kontorstid. Övrig tid kan du kontakta den nationella pressjouren. Västra Sverige omfattar kommunerna Göteborg, Varberg, Kungsbacka, Mölndal, Partille, Lerum, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Ale, Tjörn, Orust och Öckerö.
  010-459 24 00
 • Citat

  Många hyresgäster har fått minskade inkomster och har det tufft just nu. Hur det kommer att se ut nästa år är svårt att sia om. Vi vet inte om pandemin är över och ifall människor har återhämtat sig ekonomiskt. Därför har vi skrivit in i avtalet att 2022 års hyreshöjning är omförhandlingsbar.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Det är bra att Alingsåshem återvände till förhandlingsbordet och att vi kunde lösa förhandlingen lokalt i stället för att få ett beslut från Hyresmarknadskommittén.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Herbos krav ligger visserligen betydligt lägre än vanligt men fortfarande högt om man ser till läget just nu.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi är nöjda med en hyreshöjning som är på en betydligt lägre nivå än de senaste åren. Överenskommelsen ger bolaget full kostnadstäckning och tar också hänsyn till att många hyresgäster har drabbats privatekonomiskt av pandemin.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Drygt hälften av alla hushåll i Svenljunga består av ensamstående med eller utan barn.  Lever man på en inkomst och dessutom har blivit varslad, arbetslös eller fått reducerad arbetstid finns inte marginalerna för att klara en så hög hyreshöjning.
  Stefan Lindborg, Hyresgästföreningens förhandlare
  Det är positivt att vi har lyckats hjälpa många medlemmar med deras ärenden. Det är viktigt att medlemmar känner sig trygga i att kunna få stöd och hjälp när det väl behövs. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi tillsammans.
  Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
  Hyresgästerna har drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen, många har fått sämre inkomster och många har till och med förlorat sina jobb. Hyresvärdarna har däremot gått igenom krisen helt opåverkade, det är en av de få branscher som inte drabbats alls. Trots det, så har man nu kommit fram till att rätt höjning för 2021 är 1,75 procent. Det är helt oförståeligt.
  Yngve Sundblad, hyresgäst hos Svenska Bostäder och ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.
  Vi hade förväntat oss en lägre höjning framförallt mot bakgrund av hur samhällsekonomin har drabbats i spåren av coronapandemin, men nu måste vi förhålla oss till beslutet från Hyresmarknadskommittén.
  Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  –I år är det extra viktigt att hålla nere överenskommelsen. Många av våra medlemmar har fått försämrad ekonomi i spåren av pandemin. De oroar sig för att en hyreshöjning ska bli droppen nu när deras marginaler har minskat.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Förhandling innebär kompromisser men överenskommelserna tar hänsyn till att många hyresgäster har fått det tuffare privatekonomiskt under coronapandemin.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi får dock aldrig glömma bort att pengar inte alltid är den största hjälpen för våra medlemmar. Under förra året hjälpte vi ett stort antal medlemmar att få bo kvar i sin lägenhet efter att ha fått sitt hyresavtal uppsagt
  Lillemor Nordhöj, chef för Hyresgästföreningens juridikenhet i region norra Skåne
  Ännu viktigare är att få behålla sitt hem i och med att ett vräkningsbeslut ändras.
  Sead Kurtovic, enhetschef på juridikenheten
  Det är en bra överenskommelse både för hyresgästerna och för bolaget.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi är nöjda med att uppgörelsen tar hänsyn till att många hyresgäster har drabbats ekonomiskt av arbetslöshet och permitteringar under pandemin.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi hävdar att det finns utrymme för en återhållsam hyreshöjning i år och tror på ett medlingsbud som ligger i linje med detta.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Överenskommelsen blev en kompromiss som tar tillvara hyresgästernas intressen och samtidigt låter bolaget få täckning för kostnadsökningar och utrymme att klara fastighetsunderhållet.
  Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Överenskommelsen innebär en bra kompromiss mellan Tranemobostäders intressen och hyresgästernas behov.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  I spåren av coronapandemin är det oerhört viktigt att hyresjusteringarna hålls tillbaka under 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter.
  Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Det är glädjande med en bostadsminister som sätter människan i centrum. Det är viktigt att lyfta bostadsfrågan ur konsumentens perspektiv, för det handlar inte bara om byggande utan om att skapa hem. Trygga hem är nämligen grundläggande för tryggheten i samhället. Trygghet skapas även genom stadsutveckling med ett fokus på livet mellan husen.
  Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen
  Vi hade en förväntan om en lägre höjning, men nu måste vi förhålla oss till medlingsbeslutet från Hyresmarknadskommittén.
  Evelina De La Motte, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  I år är det extra viktigt att hålla nere överenskommelsen. Många av våra medlemmar har fått försämrad ekonomi i spåren av pandemin. De oroar sig för att en hyreshöjning ska bli droppen nu när deras marginaler har minskat.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi fann en kompromiss som båda parterna kunde gå med på. Det var viktigt att hålla höjningen så låg som möjligt men samtidigt har Mellbo ett fortsatt stort underhållsbehov vilket vi tog hänsyn till i förhandlingen. Överenskommelsen ger bolaget möjlighet att underhålla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna.
  Sophia Fors, Hyresgästföreningens förhandlare
  Vi har haft konstruktiva samtal som har lett fram till en kompromiss mellan bostadsbolagets behov och hyresgästernas intressen och förutsättningar.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi har varit villiga att återuppta förhandlingarna. Tyvärr har inte bolaget varit det. Vårgårdabornas hyror borde bestämmas lokalt, av de lokala parterna, och inte genom HMK. Nu får vi i stället bara hoppas på att HMK kommer fram till en rimlig höjning,.
  Jesper Lissmark, Hyresgästföreningens förhandlare
  Pandemin har slått hårt mot hyresgästkollektivet. Marginalerna krymper och drygt två tredjedelar av hyresgästerna oroar sig för sin privatekonomi.
  Jakob Agirman, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi har fått en kompromiss mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen och förutsättningar.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi känner igen flera av de problembeskrivningar från de olika europeiska bostadsmarknader som initiativbetänkandet tar upp. Men bara för att utmaningarna är gemensamma betyder det inte nödvändigtvis att gemensamma lösningar är det bästa.  Ett exempel på detta är social housing som ofta går hand i hand med marknadshyror i Europa. Det som länderna med social housing istället ofta har gemensamt är att marknadsanpassade hyror har lett till stora klyftor och segregation. I Berlin var delstatsregeringen tvungen att införa ett akut hyresstopp med maxtak som konsekvensver.
  Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen
  Samtidigt är det min bedömning att bostadsbolaget får täckning för sina kostnadsökningar och dessutom klarar att upprätthålla en hög underhållsnivå.
  Ludvig Möller, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Den avtalade hyreshöjningen blev betydligt lägre vilket spelar stor roll för alla de hushåll som drabbats ekonomiskt under coronakrisen. Samtidigt finns det utrymme för Munkbo att underhålla fastigheterna vilket också är positivt för hyresgästerna.
  Hyresgästföreningens förhandlare, Jakob Agirman.
  Nu när arbetslösheten är högre än under finanskrisen borde inte bostadsbolaget lägga fram ett liknande krav som vid förra förhandlingsomgången.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi går naturligtvis alltid in i förhandlingar med målsättningen att överenskommelsen ska bli så bra som möjligt för hyresgästerna men i nuläget är detta viktigare än någonsin när marginalerna har krympt för många medlemmar.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Vi får givetvis beakta helheten men vi lever i speciella tider och det är extrem återhållsamhet som gäller.
  Sophia Fors, Hyresgästföreningens förhandlare
  Vi hävdar att det finns utrymme för en återhållsam hyreshöjning i år och tror på ett medlingsbud som ligger i linje med detta.
  Hyresgästföreningens förhandlare, Stefan Lindborg
  Eftersom vi inte vet hur pandemin utvecklar sig och hyresgästernas ekonomi återhämtar sig har vi skrivit in i avtalet att vi kan omförhandla höjningen för 2022 om det skulle behövas.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Hyresgästerna har drabbats av stigande arbetslöshet och minskade ekonomiska marginaler. Mellan november 2019 och november 2020 har antalet öppet arbetslösa ökat med nästan 25 procent i Tranemo, Och hyresgäster är generellt överrepresenterade i gruppen arbetslösa.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Nu när arbetslösheten är högre än under finanskrisen borde inte bostadsbolaget lägga fram samma krav som vid förra förhandlingsomgången.
  Robert Gadaan, förhandlare på Hyresgästföreningen
  Coronapandemin har skakat om hela samhället och oron är stor bland våra medlemmar. Många har blivit varslade, arbetslösa eller fått kraftigt minskad inkomst.
  Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Valbohem har ett fortsatt stort underhållsbehov vilket vi tog hänsyn till i förhandlingen. Överenskommelsen ger bolaget möjlighet att genomföra det planerade underhållet vilket är positivt för hyresgästerna.
  Sophia Fors, Hyresgästföreningens förhandlare
  I år måste hyresvärdar ta hänsyn till den effekt som coronapandemin har haft på samhällsekonomin och på hyresgästernas plånbok. Vi tycker att Fribos yrkande är på en för hög nivå.
  Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
  I spåren av den pågående pandemin som drabbar landet så behöver hyresjusteringarna hållas tillbaka under 2021.
  Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi är glada över överenskommelsen med Osbybostäder och att de väljer att ta ansvar under rådande pandemi.
  Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Med tanke på pandemin som har påverkat många ekonomiskt så har vi velat hålla nere hyreshöjningar för 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Det är därför glädjande att det kommunala bostadsbolaget i Perstorp tagit hänsyn till att det är ett speciellt år.
  Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne. 
  Inget läge för hyreshöjningar
  Mårten Gulin
  Vi vet att många hyresgäster är oroliga för ekonomin, och en hyreshöjning är det sista man önskar sig inför jul. Men en förhandling innebär att man finner en kompromiss som båda parterna kan skriva under. Nu lyckades vi sänka kravet rejält vilket spelar stor roll för många hushåll.
  Sophia Fors, Hyresgästföreningens förhandlare
  Fabo har nu slutit sig till de bolag som i förhandlingarna på ett ansvarsfullt sätt visat på insikt i de ekonomiska utmaningar som många hyresgäster står inför.
  Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Det är inte ett normalår för hyresförhandlingar. Därför är det glädjande att även det kommunala bostadsbolaget i Klippan nu sluter sig till skaran som tar ansvar och visar förståelse för de ekonomiska utmaningar många hyresgäster står inför.
  Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.
  Vi vet att många hyresgäster är oroliga för ekonomin. För att vara ett välfungerande bolag med goda ekonomiska resultat senaste åren är deras krav extrema, särskilt ett sådant här år.
  Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen.
  Vi löste en knut.
  Jan-Erik Erlandsson, förtroendevald förhandlare.
  Vi anser att det av yttersta vikt att vi och Hyresgästföreningen är överens om en rimlig nivå för båda parter samt att hyresgästerna får denna information så snabbt som möjligt. Det kan skapa en trygghet att veta hur hyresnivån ser ut inför det nya året.
  Thorbjörn Falk, VD för Falk Bostäder och Falk Fastigheter.
  I spåren av den pågående pandemin som drabbar landet så behöver hyresjusteringarna hållas tillbaka under 2021.
  Sara Boström, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp