2,6 miljoner kronor tillbaka till Hyresgästföreningens medlemmar

Report this content

En viktig del av medlemskapet i Hyresgästföreningen är möjligheten att få juridiskt stöd i olika boendetvister. En summering för 2020 visar att medlemmar i Norrland sparat nästan 2,6 miljoner kronor, vilket är en rekordsiffra. Av detta gällde cirka 576 000 kronor ärenden i Norrbotten.

På Tunastigen i Luleå sparade exempelvis en medlem cirka 105 000 kronor genom att bestrida ett krav från fastighetsägaren på att betala för röksanering i samband med utflyttning. Hyresgästen slapp betalansvar bland annat eftersom Hyresgästföreningens jurist kunde påvisa att hyresförhållandet pågått länge, att städning och vädring skett regelbundet samt att rökningen inte varit onormalt omfattande. 

- Det här är ett bra bevis på att vår kompetens skapar nytta för våra medlemmar som behöver juridiskt stöd. Det kan handla om att bestrida uppsägningar eller hjälpa medlemmar med att få underhåll och reparationer utförda, vilket kan vara nog så viktigt. Men det är inspirerande att räkna ihop de ärenden där man kan se nyttan i rena kronor och ören, säger Niclas Sundell, chef juridikenheten.

Fördelad över de fyra norrlandslänen såg medlemmarnas besparing ut enligt nedan.

Norrbotten: cirka 576 000 kronor
Västerbotten: cirka 1 000 000 kronor
Jämtland Härjedalen: cirka 403 000 kronor
Västernorrland: cirka 591 000 kronor

Inom Hyresgästföreningen region Norrland arbetar både jurister och ärendehandläggare dagligen med att hjälpa medlemmarna med olika problem och tvister. Totalt rör det sig om cirka 1 600 ärenden under 2020, vilket är en ökning med cirka 300 ärenden jämfört med 2019.

För mer information:
Niclas Sundell, enhetschef Juridik, 070-579 24 46

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media