2021 års förhandlingar med privatvärdarna är klara

Report this content

För omkring 6000 hyresgäster hos privatvärdar i Uppsala har Hyresgästföreningen kollektiva förhandlingar med motparterna. Efter cirka sex månader av förhandlingar är hyrorna nu klara.

Bolagen yrkade 2,8 procent i hyreshöjning från 1 januari. Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen skrivit på överenskommelser på mellan 1,3 och 1,45 procent i höjning från 1 april eller 1 maj. 

- Det har varit tuffa förhandlingar, säger representanter för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningens förhandlare har argumenterat för att det senaste årets generella påfrestningar på såväl samhällsekonomin som hyresgäster - i form av sjunkande BNP, låg inflation, nollränta och en stigande arbetslöshet - borde få genomslag också i hyreshöjningarna.

- Det har dock varit svårt att få gehör hos fastighetsägarna och vägen fram till dagens överenskommelse har minst sagt varit problematisk. Relaterat till kostnadsutvecklingen i Uppsala borde hyreshöjningen varit lägre men vi kan ändå konstatera att utfallet ligger under föregående år. Vår erfarenhet är också att en uppgörelse vid förhandlingsbordet är mer gynnsam för hyresgästerna än vad en prövning och ett utslag i Hyresnämnden skulle kunna ha medfört, säger representanter för Hyresgästföreningen.

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle
Telefon: 072-714 58 16

lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media