2021 års nya hyror klara i Knivsta

Report this content

Hyresgästföreningen har tecknat en överenskommelse med Knivstabostäder och Knivsta Kommunfastigheter om hyresjustering 2021. Hyresjusteringen är baserad på generella kostnadsökningar för bolagen.  

Hyran för lägenheter hos Knivstabostäder höjs med 0,75 procent och hos Knivsta Kommunfastigheter med 0,5 procent från 1 januari 2021. Det innebär alltså ett retroaktivt hyrespåslag för månaderna januari - mars, ett belopp som slås ut på hyran månaderna april – juni.

Mot bakgrund av det gångna pandemiåret och vad det har fört med sig i konsekvenser – både för samhället i stort, men också i form av påverkan på enskilda människors förutsättningar - har Hyresgästföreningen fört en diskussion med bolagens företrädare kring vilket genomslag detta bör få i förhandlingarna.

Vi har genomlevt ett år med backande BNP, en inflation nära noll och ett nollränteläge. Därutöver har arbetslöshetssiffrorna rakat i höjden på grund av många permitteringar och, i värsta fall, konkurser. Dessa förutsättningar, kombinerat med måttliga eller inga kostnadsökningar på värme, vatten och sophantering, gjorde att Hyresgästföreningen bedömning var att en återhållsamhet från bolagens sida borde vara möjlig.

-Vi anser att vi har fått gehör för våra bedömningar och uppskattar Knivstabostäders och Knivsta Kommunfastigheters lyhördhet i förhandlingarna som ledde fram till denna överenskommelse. I sammanhanget bör också påpekas att Knivstabostäders lägenheter ingår i ett renoveringsprojekt som löper över ett antal år och som också renderar en mindre årlig höjning ytterligare några år. Men den förhandlas i särskild ordning och slår inte igenom nu, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Aros Gävle.

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle
Telefon: 072-714 58 16

lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera