28 miljoner sparat för hyresgästerna i Dalarna

Report this content

Hyresnivåerna landar på 585 kr per lägenhet och år, lägre än vad hyresvärdarna yrkat på

Förhandlingarna om hyrorna för 2022 i Dalarnas län är så gott som klara. Facit visar uppgörelser på i snitt 1,9% mot hyresvärdarnas yrkanden på i snitt 2,97%. Det innebär att Dalarnas hyresgäster får betala totalt 28.200.000 kr mindre, motsvarande 585 kr per lägenhet och år än om hyresvärdarna fått bestämma.

- Detta visar på att det kollektiva förhandlingssystemet fungerar väl som balans mellan hyresgästernas och hyresvärdarnas intressen och skapar lösningar som fungerar för båda parter. De hyreshöjningar som vi gjort upp ligger i paritet med förväntad kostnadsutveckling i allmänhet för 2022 och är, förutom att de är mycket lägre än hyresvärdarna yrkat, på nivåer som är nödvändiga för att bostadsföretagen ska kunna mäkta med kommande underhåll och upprätthålla fortsatt god kvalitet i förvaltningen och det kommer ju också hyresgästerna till del, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information, kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på telefon 070-245 46 13 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera