4 av 10 hyresgäster i Örebro län har fått minskade inkomster

Report this content

I Örebro län har 4 av 10 hyresgäster hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin och 7 av 10 hyresgäster uppger att de känner en oro för att klara sin privatekonomi. Det visar en undersökning från Enkätfabriken, på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Det resultatet kräver två saker, dels ett överseende från landets hyresvärdar och en väckarklocka för politikerna om att vara beredda att sätta in åtgärder.

- Resultaten är både ett uppvaknande och en varningssignal. Hyresgästföreningen är precis som Kronofogden oroliga för hur hyresgästers ekonomi kommer att utvecklas under pandemin. Denna ekonomiska kris och i synnerhet om den håller i sig kommer att kräva ekonomiska lösningar av politiker, inte minst i förebyggande syfte säger ordförande för Hyresgästföreningen region Mitt Helena Frisk

Hyresgästföreningen har följt utvecklingen för landets hyresgäster under pandemin. Det är viktigt för att organisationen på bästa sätt ska kunna slå vakt om hyresgästernas rättigheter. En delrapport släpptes under juli 2020 och nu publiceras statistik för hela 2020. Den visar att utvecklingen från i somras håller i sig och oron hos hyresgäster har ökat med 2 %.

I Östra Mellansverige, där region Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro län och Västmanland ingår visar undersökningen att: 

  • 7 av 10 hyresgäster uppger att de känner oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin.
  • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster
  • 5 av 10 och känner en stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin.

- Idag har vi den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet. Hyresgästföreningen varnade redan i våras för att vi kan vara i startskottet av en allvarlig utveckling där alltfler hyresgäster kommer att få det svårt att betala hyran, säger Helena Frisk

Hyresgästföreningen föreslår bland annat:

  • Höjda, tillfälliga bostadsbidrag som vänder sig till både barnfamiljer och ensamstående. Och de ska inte behöva betala betalas tillbaka.
  • En Hyresfond, bör instiftas under den tid som pandemin pågår. Det är en bra investering för en kort lösning till dess att ett drabbat hushåll kan komma på fötter igen.

–Dessa åtgärder kan vara det som blir bryggan över för de som har en tillfällig ekonomisk svacka så man klarar av att behålla sitt boende. Jag vill också vädja till landets hyresvärdar om att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjud de hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp av människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt att ta hand om, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

För mer information:

Undersökningen om hyresgästers situation under Coronapandemin: www.hyresgastforeningen.se/coronarapporten2020

Våra krav för landets hyresgäster: https://www.hyresgastforeningen.se/coronakrav/

Om samtal till rådgivningen

Hyresgästföreningen får regelbundet in samtal från oroade hyresgäster som blivit permitterade eller står inför uppsägning i och med Coronapandemin.

Vad kan hyresgäster göra och vad rekommenderar Hyresgästföreningen?

En hyresgäst som råkar ut för inkomstbortfall bör starta en dialog med sin hyresvärd, förklara situationen och be om en avbetalningsplan.

Hyresgästföreningen hjälper så klart sina medlemmar med detta och är det så att en hyresgäst inte får gehör hos sin hyresvärd så kan vi starta ett ärende för att stötta upp dialogen med hyresvärden.

Helena Frisk ordförande Hyresgästföreningen region Mitt: 010-459 15 39, 070-680 66 10

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera