51 procent mer i hyra i Göteborg med marknadshyror

Report this content

Höjda hyror med i snitt 51 procent och tolv procent mindre att röra sig med i månaden när hyran blir högre. Det skulle marknadshyra innebära för hyresgästerna i Göteborg visar en rapport som Ramboll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Ett betänkande för utredningen om marknadshyror, eller så kallad fri hyressättning, är beräknat till den 31 maj. Om det förslaget blir verklighet skulle det innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle få långtgående konsekvenser för hyresgästerna. Det visar en rapport konsultföretaget Ramboll tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen. Resultatet är slående. Med marknadshyror skulle hyran i snitt stiga med 51 procent i Göteborg. Den ökningen innebär att hushållen i genomsnitt förlorar tolv procent av de pengar som de har att röra sig med varje månad.

– Den här rapporten visar tydligt att marknadshyra skulle påverka hyresgästers privatekonomi på ett kännbart sätt. Men risken är också att ett sådant system skulle urholka hyresgästers rättigheter och möjlighet att påverka sitt boende, säger Ronny Bengtsson, tillförordnad regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Hyrorna skulle stiga som mest i Majorna-Linne, med 67 procent, men även i Angered, som idag har den lägsta genomsnittliga hyresnivån, skulle hyrorna stiga med i snitt 33 procent. För en genomsnittslägenhet på två rum och 57 kvadratmeter i Göteborg är hyran idag 5 700 kronor i månaden – i ett scenario med marknadsmässiga hyror skulle denna lägenhet få en hyra på 8 700 kronor i månaden.

– Det finns inget som visar på att marknadshyror skulle leda till att fler lägenheter byggs. Däremot finns det en stor risk att marknadshyror skulle leda till ett mer segregerat Göteborg när plånbokens storlek avgör var man kan bo, säger Ronny Bengtsson.

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på marknadshyror. Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare.

Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform. 

– Rätten till en god bostad är grundläggande. Vi vill inte se en utveckling där människor tvingas flytta eller när pengarna enbart räcker till hyran och inget annat. Därför kommer Hyresgästföreningen att kämpa mot marknadshyra. Alla ska ha rätt till ett tryggt och bra boende, säger Ronny Bengtsson. 

Vill du veta mer? Kontakta:

Presskontakt Hyresgästföreningen Västra Sverige: 010 - 459 24 00

kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media