79 miljoner sparat för hyresgästerna i Södermanland

Report this content

Hyresnivåerna landar på 1350 kr per lägenhet och år, lägre än vad hyresvärdarna yrkat på

Förhandlingarna om hyrorna för 2022 i Södermanlands län är så gott som klara. Facit visar uppgörelser på i snitt 1,86% mot hyresvärdarnas yrkanden på i snitt 3,74%. Det innebär att Södermanlands hyresgäster får betala totalt 79.000.000 kr mindre, motsvarande 1350 kr per lägenhet och år än om hyresvärdarna fått bestämma.

- Detta visar på att det kollektiva förhandlingssystemet fungerar väl som balans mellan hyresgästernas och hyresvärdarnas intressen och skapar lösningar som fungerar för båda parter. De hyreshöjningar som vi gjort upp ligger i paritet med förväntad kostnadsutveckling i allmänhet för 2022 och är, förutom att de är mycket lägre än hyresvärdarna yrkat, på nivåer som är nödvändiga för att bostadsföretagen ska kunna mäkta med kommande underhåll och upprätthålla fortsatt god kvalitet i förvaltningen och det kommer ju också hyresgästerna till del, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på telefon 070-245 46 13 eller via e-post på marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera