AB Bostäder i Borås står fast vid högt hyreskrav

Report this content

Det går trögt i årets hyresförhandling. AB Bostäder och Hyresgästföreningen står fortfarande långt ifrån varandra och bostadsbolaget väljer därför att ta hjälp av Hyresmarknadskommittén.

Hyresgästföreningen och AB Bostäder påbörjade förhandlingen den 30 november men har fortfarande inte kunnat komma överens om årets hyror. Parterna står långt ifrån varandra och bostadsbolaget har därför valt att hänskjuta förhandlingen till tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).

Inför förhandlingen begärde bolaget en hyreshöjning på 3,5 procent. För högt givet förutsättningarna för bolaget och den rådande ekonomiska krisen, menar Hyresgästföreningen vars senaste bud ligger på 0,5 procent.

– Hyresgästföreningen beklagar att en lokal uppgörelse inte har kunnat nås, men vi är inte beredda att gå AB Bostäders höga krav till mötes. Bolaget måste ta hänsyn till hur coronapandemin har påverkat samhällsekonomin och slagit hårt mot många hyresgästers plånböcker. Vi hävdar att det finns utrymme för en återhållsam hyreshöjning i år och tror på ett medlingsbud som ligger i linje med detta, förklarar Hyresgästföreningens förhandlare, Stefan Lindborg.

Nu är det upp till HMK att besluta om nästa steg. Ofta väljer de medling men om parterna fortfarande inte kan mötas blir det bli en central uppgörelse genom HMK som är en nationell partssammansatt kommitté bestående av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningens Riksförbund.

För mer information
Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

AB Bostäder i Borås har valt att hänskjuta förhandlingen med Hyresgästföreningen till tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK).
Twittra det här

Citat

Vi hävdar att det finns utrymme för en återhållsam hyreshöjning i år och tror på ett medlingsbud som ligger i linje med detta.
Hyresgästföreningens förhandlare, Stefan Lindborg