ÅKAB hyror för 2022 är färdigförhandlade

Åmåls kommunfastigheter och Hyresgästföreningen har tecknat ett avtal om nya hyror som börjar gälla vid årsskiftet. Avtalet berör 1 188 hushåll som får en hyreshöjning på 1,5 procent i genomsnitt.

Åmåls kommunfastigheter (ÅKAB) och Hyresgästföreningen har förhandlat om nivån på 2022 års hyror. Bostadsbolaget ville få igenom en höjning på 2,3 procent och hänvisade till ökade kostnader.

En viktig del av förhandlingen var diskussionen om ÅKAB:s planer för service och underhåll. Till slut kunde parterna enas och överenskommelsen innebär att bostadsbolagets hyresintäkter stiger med 1,5 procent. För hyresgästerna varierar höjningen mellan noll och 1,59 procent där de flesta får 1,59 procent.

– Uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt fortsätta att utveckla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna, kommenterar Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Åmåls kommunfastigheter höjer hyrorna för 1 188 hushåll som får en hyreshöjning på 1,5 procent i genomsnitt.
Twittra det här

Citat

Uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt fort-sätta att utveckla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen