Ånge toppar listan över nöjda hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställt frågor om deras boende. Enkäten har besvarats av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och visar att länets nöjdaste hyresgäster finns i Ånge kommun följt av Kramfors och Sollefteå. Minst nöjda är hyresgästerna i Örnsköldsviks kommun.

Syftet med undersökningen är att skapa goda förutsättningar att bedöma kvaliteten på bostadsbolagens förvaltning av sina fastigheter och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

- Det känns jätteroligt att det är tre mindre kommuner och bolag som toppar undersökningen. Jag tror att det som är styrkan för oss små bolag är närheten till våra hyresgäster. Detta är även ett bevis på att de extra resurserna vi lagt på underhåll har gett resultat. Jag vill skicka en stor eloge till alla medarbetare som gör detta möjligt, tack! säger Joakim Persson, vd Ånge Fastighet och Industri.

Ett tydligt samband finns mellan nöjdhet och frågor som gäller reparationer och underhåll samt information och bemötande från hyresvärden. I båda dessa fall är nöjdheten relativt sett god. Vad gäller inflytandefrågorna däremot, så är nöjdheten betydligt lägre.

- Hyresgästernas återkoppling kan nu fungera som en slags hjälp till självhjälp för många bostadsbolag och nu är det upp till bolagen att förvalta den gåvan. Genom att föra en dialog med sina hyresgäster kring inflytandefrågorna skulle många bostadsbolag kunna förbättra den generella nöjdheten, för bolagets och hyresgästernas bästa, säger Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Hyresgästföreningen Norrland.

Enkäten är Sveriges största bland hyresgäster och har skickats ut per e-post och post till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning. I de fyra nordligaste länen har totalt nästan 8000 svar har kommit in. Undersökningen är representativ för såväl Hyresgästföreningens medlemmar som för hyresgäster i allmänhet.

Undersökningen i sin helhet presenteras inom kort på www.dinvärd.se

Bilaga 1.
Topplistor över länets kommuner enligt nöjd hyresgäst index, NHI

För mer information:
Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Hyresgästföreningen region Norrland, 072-559 91 29

 

Bilaga 1. Topplistor enligt nöjd hyresgäst index, NHI

De tillfrågade i hyresgästundersökningen fick lämna sina svar på en sjugradig skala, från ”inte alls nöjd” till ”i högsta grad nöjd”. Vid en omräkning blir ”inte alls nöjd” värt noll poäng och ”i högsta grad nöjd” värt 100 poäng. Därefter räknas ett genomsnittsvärde ut på en skala från 0-100.
 

Mest nöjda, totalt Minst nöjda, totalt
Kommun NHI Kommun NHI
1. Ånge 57 1. Örnsköldsvik 52
2. Kramfors 56 2. Timrå 53
3. Sollefteå 54 3. Härnösand 54
Mest nöjda, hyresvärdens info och bemötande Minst nöjda, hyresvärdens info och bemötande
Kommun NHI Kommun NHI
1. Ånge 64 1. Härnösand 53
2. Örnsköldsvik 59 2. Sundsvall 56
3. Sollefteå 58 3. Timrå 56
Mest nöjda, reparationer och underhåll Minst nöjda, reparationer och underhåll
Kommun NHI Kommun NHI
1. Ånge 64 1. Härnösand 55
2. Örnsköldsvik 62 2. Sundsvall 56
3. Timrå 58 3. Kramfors 57
Mest nöjda, inflytande Minst nöjda, inflytande
Kommun NHI Kommun NHI
1. Ånge 46 1. Härnösand 34
2. Kramfors 43 2. Sundsvall 37
3. Sollefteå 40 3. Timrå 37
Mest nöjda, tvättstugan Minst nöjda, tvättstugan
Kommun NHI Kommun NHI
1. Ånge 65 1. Kramfors 50
2. Timrå 61 2. Härnösand 52
3. Örnsköldsvik 59 3. Sollefteå 54
Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar