Ansvarslöst agerande av Fastighetsägarna Sverige

Idag meddelade Fastighetsägarna Sverige att de hoppar av de fortsatta partssamtalen med förhandlingsledaren Claes Stråth.

-Att Fastighetsägarna Sverige ännu en gång lämnar förhandlingsbordet mitt under samtalens gång visar att de inte är varken ansvarstagande eller seriösa, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

-Uppenbarligen har Fastighetsägarna haft en annan agenda hela tiden. Det är bedrövligt att de väljer att utnyttja bostadskrisen för att driva sin linje om marknadshyror och därmed försämra för både dem som behöver en bostad idag och för de hyresgäster som redan har ett boende. Dagens avhopp är ett tydligt tecken på att de inte har varit intresserade av några verkliga resultat av samtalen.

Hyresgästföreningen kommer fortsätta att delta i samtalen även framöver.

-Det är beklagligt att Fastighetsägarna Sverige, som endast förhandlar för 17 procent av landets hyresrätter, med sitt agerande väljer att blockera möjligheterna för övriga parter att hitta konstruktiva vägar framåt och utveckla hyressättningssystemet, säger Marie Linder.

-Vi kommer fortsätta vara en ansvarstagande part och fortsätta delta i konstruktiva samtal för att utveckla både samarbetet och det kollektiva förhandlingssystem en enig riksdag står bakom.

-Vi kommer också fortsätta ta ansvar för den svenska modellen med förhandlade hyror som balanserar både fastighetsägares och tre miljoner hyresgästers intressen, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Taggar:

Prenumerera

Media

Media