Årets hyresförhandlingar måste skapa hyrestrygghet

Report this content

Pandemin har inneburit att många hyresgäster känner en stor oro över att kunna betala hyran. Med de stundande förhandlingarna för 2022 års hyror kräver Hyresgästföreningen att hyreskraven bör ligga på en lägre nivå än förra året.

I en undersökning som Enkätfabriken gjort på beställning av Hyresgästföreningen känner var tredje hyresgäst oro över sin privatekonomi till följd av pandemin.

– Hyresvärdarna borde inte ha något behov av större hyreshöjningar. Istället för att bidra till ökad oro är det viktigt att skapa hyrestrygghet för landets hyresgäster. Låga höjningar skulle innebära en viktig del i omstarten av landets ekonomi efter pandemin, säger Marie Hjorth, förhandlingschef.

Under de senaste åren har Sverige i stort sett haft obefintlig kostnadsutveckling med fallande BNP och mycket låg ränteutveckling. Detta påverkar kommunerna runt om i landet och de lokala förutsättningar som hyresförhandlingarna utgår ifrån. Kombinerat med låga höjningar av kommunala taxor och avgifter på de flesta håll gynnas fastighetsägarna, menar Hyresgästföreningen.

Där bostadsrättsinnehavare och villaägare fått undantag från amorteringskrav har hyresgästerna inte fått någonting för att underlätta i sin boendeekonomi. Låga hyreshöjningar skulle innebära en ökad trygghet för landets tre miljoner hyresgäster.

Om hyresförhandlingarna för 2021
Hyresgästföreningen sparade genom de kollektiva hyresförhandlingarna nästan 134 miljoner kronor till hyresgästerna i Norrland under 2021. Det visar en jämförelse av fastighetsägarnas yrkanden och utfallet på hyreshöjningarna.

För mer information:
Marie Hjorth, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Norrland, 070-339 18 35

Region Norrland

Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: