Beslut i tvist om hyreshöjning för Uppsalahem

Report this content

Efter att förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Uppsalahem har brutit samman har Hyresmarknadskommittén nu beslutat om 2021 års hyreshöjning för nästan 13 000 lägenheter hos Uppsalahem. Beslutet gäller för alla bolagets lägenheter utom studentbostäder och de lägenheter där Uppsalahem själva har bestämt hyran utan förhandling. 

Beslutet innebär att hyrorna höjs, från och med den 1 maj 2021, med i genomsnitt 1,58 procent. Höjningen fördelas så att de lägenheter där hyresgästerna själva betalar för sin vattenförbrukning får en höjning på 1,44 procent medan övriga lägenheter får en höjning på 1,69 procent.

- Med tanke på att förhandlingarna startade för nästan ett halvår sedan är det naturligtvis skönt att äntligen komma till ett avslut. Inte minst för alla de hyresgäster som under lång tid har svävat i ovisshet kring hur stor hyreshöjningen kommer att bli, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Magnus Näll.

Årets förhandling har varit väldigt utdragen vilket främst beror på att parterna har stått långt ifrån varandra. Uppsalahems yrkande om 2,8 procent var enligt Hyresgästföreningen helt tondövt sett utifrån såväl pandemins effekter som Uppsalahems mycket goda ekonomi. 

- Det är beklagligt att vi inte lyckades enas vid förhandlingsbordet samt att den av Hyresmarknadskommittén beslutade höjningen innebär att Uppsalahems vinst kommer att stiga ytterligare. En vinst som uteslutande bekostas av Uppsalahems hyresgäster. Samtidigt kan det noteras att det under året funnits både överenskommelser och beslut av Hyresmarknadskommittén på högre nivåer. Det är därför rimligt att tro att Hyresmarknadskommittén har tagit till sig Hyresgästföreningens argument om varför hyreshöjningen för Uppsalahem bör begränsas, säger förhandlingsledare Magnus Näll. 
 

Magnus Näll, förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle: 
010-459 13 41
magnus.nall@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera