Beslut om nya hyror för 2021 har tagits för Stockholms stads allmännyttor

Report this content

Beslut har tagits om 2021 års hyror för Stockholms stads allmännyttor: Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Deras sista yrkande i förhandling var 2,4 procent. Hyresgästföreningen kunde inte gå med på den höga nivån och förhandlingen hänsköts därför till Hyresmarknadskommittén (HMK), som i sin tur inte kunde komma överens och därför hänsköt ärendet vidare till en oberoende skiljedomare som kom fram till beslutet om 1,75 procents höjning från och med den 1 mars 2021.

Då beslutet kommit sent innebär hyreshöjningen en månads retroaktiv betalning för hyresgästerna. Tyvärr ville inte bolagen flytta fram höjningsdatumet utan en ännu större höjning.

– Hyresgästerna har drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen, många har fått sämre inkomster och många har till och med förlorat sina jobb. Hyresvärdarna har däremot gått igenom krisen helt opåverkade, det är en av de få branscher som inte drabbats alls. Trots det, så har man nu kommit fram till att rätt höjning för 2021 är 1,75 procent. Det är helt oförståeligt säger Yngve Sundblad, hyresgäst hos Svenska Bostäder och ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.

– Resultatet är en stor besvikelse för hyresgästerna. Vi befinner oss i djup lågkonjunktur som vi inte sett början på slutet av än. Att under dessa förhållanden yrka på hyreshöjningar som om det vore ett normalt år är förvånansvärt. Eftersom vi på grund av detta inte kunde komma överens vid förhandlingsbordet så står vi nu med ett resultat vi bara har att förhålla oss till. Därtill väljer bolagen att avfärda vår vädjan om att undvika retroaktivitet. Det är verkligen djupt beklagligt eftersom vi vet att det kommer bli svårt för många hyresgäster att hantera säger Käthe Eklund förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Yngve Sundblad, hyresgäst hos Svenska Bostäder och ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder
Telefon: 070-555 5293
E-post: y@kth.se

Käthe Eklund 
Förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm 
Telefon: 010-459 20 53 

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Beslut har tagits om 2021 års hyror för Stockholms stads allmännyttor: Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Deras sista yrkande i förhandling var 2,4 procent. Hyresgästföreningen kunde inte gå med på den höga nivån och förhandlingen hänsköts därför till Hyresmarknadskommittén (HMK), som i sin tur inte kunde komma överens och därför hänsköt ärendet vidare till en oberoende skiljedomare som kom fram till beslutet om 1,75 procents höjning från och med den 1 mars 2021.
Twittra det här

Citat

Hyresgästerna har drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen, många har fått sämre inkomster och många har till och med förlorat sina jobb. Hyresvärdarna har däremot gått igenom krisen helt opåverkade, det är en av de få branscher som inte drabbats alls. Trots det, så har man nu kommit fram till att rätt höjning för 2021 är 1,75 procent. Det är helt oförståeligt.
Yngve Sundblad, hyresgäst hos Svenska Bostäder och ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.