Betydelsefulla samtal hjälper i krisen

Report this content

Den som kan bör jobba hemifrån, äldre ska undvika fysiska sociala kontakter och alla med minsta förkylningssymptom ska stanna hemma. Nu har det gått mer än två månader sedan Folkhälsomyndigheten kom med sina rekommendationer för pandemin.

Detta är rekommendationer de allra flesta av oss följer och tack vare det har vi hittills kunnat hålla smittspridningen på en nivå som sjukvården klarar av att hantera. Våra nya beteenden räddar liv men isoleringen och ensamheten innebär också negativa konsekvenser för många människors hälsa och psykiska välbefinnande. Många människor är mer isolerade och ensamma än tidigare. Möten, samkväm och aktiviteter är inställda. Det här drabbar välmåendet. 

Som en del av Hyresgästföreningens projekt Goda grannar ringer vi nu upp alla medlemmar för att fråga hur de mår i dessa prövande tider. En av de som ringer upp medlemmar är Alexandra Dannelöv som arbetar som utvecklingsledare i region Stockholm:
 

– Medlemmarna vi pratar med uppskattar verkligen att vi ringer, många känner sig ensamma, då är ett telefonsamtal och någon som tar sig tid att lyssna väldigt värdefullt. Nu när människor inte kan ha fysiska sociala kontakter behöver vi hitta andra sätt att nå varandra för social interaktion, att ringa och fråga hur någon mår kan då göra stor skillnad.

Hittills har Hyresgästföreningen region Stockholm ringt över 15 300 gånger i projektet, och arbetet med att ringa fortsätter. Det är ett stort och värdefullt arbete och vi upplever att det ger oss mycket tillbaka. 

För mer information, kontakta:

Pierre Åneby
Samordnare Goda grannar, Hyresgästföreningen region Stockholm

E-post: pierre.aneby@hyresgastforeningen.se
Tele: 0104592070

 

Emelie Gårdeler, kommunikatör, en av alla de som ringer till medlemmar.  
Emelie Gårdeler, är en av alla medarbetare på Hyresgästföreningen som just nu ringer till medlemmar. Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Medlemmarna vi pratar med uppskattar verkligen att vi ringer, många känner sig ensamma, då är ett telefonsamtal och någon som tar sig tid att lyssna väldigt värdefullt. Nu när människor inte kan ha fysiska sociala kontakter behöver vi hitta andra sätt att nå varandra för social interaktion, att ringa och fråga hur någon mår kan då göra stor skillnad.
Alexandra Dannelöv, utvecklingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm: