Bollebos hyreskrav bland de högsta i regionen

Report this content

Hyresbostäder i Bollebygd anger höjda kommunala taxor och ett stort underhållsbehov som anledningen till att de vill höja hyrorna med 4,82 procent från årsskiftet. Hyresgästföreningens uppfattning är att förhandlingarna behöver präglas av återhållsamhet.

Kommunala Bollebo har kallat till förhandling om att få höja hyrorna med 4,56 procent nästa år. En av orsakerna är det stora underhållsbehovet, en annan är Bollebygd kommuns höjda taxor för VA och avfallshantering. Dessutom menar bostadsstiftelsen att det sämre konjunkturläget medför högre kostnader och räntor.

Hyresgästföreningens första reaktion är att kravet är för högt med tanke på att det är gynnsamma tider för fastighetsägare med fortsatt låga räntor, låg inflation och minimala vakanser.

– För många hyresgäster är situationen den omvända. Många har det tufft ekonomiskt och hyresutvecklingen i Bollebos bestånd har under de senaste tio åren legat över inflationen, påpekar Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

– Samtidigt behöver underhållsbehovet beaktas. Men vi tar vårt ansvar för en konstruktiv förhandlingsomgång och förutsätter att motparten har samma inställning. Vi har goda förhoppningar om att hitta en gynnsam lösning för både stiftelsen och hyresgästerna, säger Stefan Lindborg.

I nuläget behöver en medianinkomsttagare i Bollebygd lägga mer än 30 procent av sin inkomst för att betala snitthyran för en tvåa på 60 kvadratmeter. Skulle Bollebo få igenom sitt krav innebär det en hyreshöjning på cirka 268 kronor.

Förhandlingarna börjar den 13 november och omfattar 376 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Taggar:

Prenumerera