Bolund, kommunerna behöver en ny byggbonus

Report this content

Landets invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på. Vi möts alltför ofta av hyresgäster som inte har råd att efterfråga en bostad. Många tvingas in i en osäker andrahandsmarknad. Hyresgästföreningen föreslår därför att staten, utöver investeringsstödet ska införa en ny kommunal byggbonus som en extra morot för kommunerna att hålla kvar sin allmännytta och samtidigt få resurser för att kunna bygga nya bostäder som folk har råd att efterfråga.


 

Är det verkligen smart politik, i synnerhet i dessa tider av pandemi och de samhällskonsekvenser det får, att kommuner väljer att sälja ut sitt bestånd? Vi ser hur hyresgäster redan nu flaggar för att de har svårt att betala de höga hyrorna i nyproduktion och nu med effekterna av varsel och korttidspermitteringar behövs bostäder till rimlig kostnad desto mer. Landets invånare behöver en bostadsförsörjning att lita på, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

De senaste årens utveckling har visat att privata hyresvärdar, inte minst sådana som är ägda av riskkapitalbolag tenderar att köpa billiga bostäder och genomföra standardhöjande åtgärder i syfte att maximera hyresnivåerna. Därmed bidrar försäljningen av dessa bostäder också att andelen dyra lägenheter ökar. 

Hyresgästföreningen var de enda som drev investeringsstöd 2014 och nu är det verklighet. Det är viktigt för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande av hyresbostäder till rimlig kostnad. Men staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet, både gentemot kommunerna och gentemot branschen. Därför föreslår vi en ny byggbonus;

En Kommunal byggbonus 2.0, budgeterad till 5 miljarder årligen.Vi vill stimulera dagens kommunpolitiker att planera för fler bostäder och minska behoven av försäljningar av kommunala tillgångar.  För att ta del av stödet måste kommunen ha antagit fyra grundvillkor: 

- riktlinjer om kommunens bostadsförsörjning, under innevarande eller föregående mandatperiod 
-en översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet, under innevarande eller föregående mandatperiod 
inte ha avyttrat mer än 10 % av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd, med avtagande ersättning vid försäljning av mellan 0,1 och 10 %
-en detaljplan som möjliggör byggande av minst en bostad under den senaste 
tolvmånadsperioden 

 Ju fler bostäder i detaljplan, desto större andel av stödet ska betalas ut till kommunen i fråga. 

Hyresgästföreningen vill åstadkomma en större debatt, där beslut om försäljningar som är motiverade med kommunernas skuldsättning inte går igenom utan att ifrågasättas.

 
Det måste finnas en bostadsförsörjning som landets invånare kan lita på. Det vi vill belysa är att kommunerna bör lära av varandra och där ingår det att ta ett likartat ansvar för sin bostadsförsörjning och samtidigt kräva finansiellt stöd från staten för att kunna fullfölja det uppdrag som ålagts de. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få ett sådant stöd på plats, säger Marie Linder.


För mer information om rapporten och en ny kommunal byggbonus: https://www.hyresgastforeningen.se/faktabanken/rapporter/allmannyttan-saljs-ut-rapport/

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det måste finnas en bostadsförsörjning som landets invånare kan lita på. Det vi vill belysa är att kommunerna bör lära av varandra och där ingår det att ta ett likartat ansvar för sin bostadsförsörjning och samtidigt kräva finansiellt stöd från staten för att kunna fullfölja det uppdrag som ålagts de. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få ett sådant stöd på plats
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen