Bostäder försvinner genom hotellifiering visar ny rapport

Report this content

Allt fler hyresrätter försvinner från Stockholms bostadsmarknad genom att de hyrs ut för korttidsboende genom plattformar som Airbnb. Fenomenet kallas hotellifiering och har kartlagts i en ny rapport från Hyresgästföreningen som varnar för en växande grå hyresmarknad präglad av otrygga villkor och höga hyror. 1 135 lägenheter som nu används för hotellverksamhet och korttidsuthyrning har kartlagts.

– Problemet är att hotellifiering bidrar till att det finns färre lägenheter till rimliga villkor ute på marknaden. Det är en sak när privatpersoner hyr ut sin lägenhet när den själv är på semester några veckor, och en helt annan när fastighetsägare sätter i system att undandra hyresrätter från ordinarie marknad och förvandlar dem till hotell, säger Julia Synnelius, utredare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har gjort en kartläggning av hur många lägenheter som undantagits från den reguljära hyresmarknaden i Stockholm. Kartläggningen är den första i sitt slag och visar att minst 1 135 hyreslägenheter har undantagits i Stockholm under 2018–2021.

I kartläggningen framkommer att plattformen Airbnb används av professionella aktörer som hyr ut undantagna hyresrätter. De professionella aktörerna på Airbnb är fastighetsägare och företag som agerar mellanhänder.

– Vanliga bostäder blir hotell och korttidsboenden med otrygga villkor. Hotellifiering bör tas på allvar. Det finns många svårigheter i att studera fenomenet, och högst troligt fångar kartläggningen bara toppen på ett isberg av hotellifierade lägenheter, säger Julia Synnelius.

785 lägenheter har undandragits genom blockhyresavtal mellan fastighetsägare och uthyrande företag. I en majoritet av avtalen anges det som skäl för blockuthyrningen att blockhyresgästen ska hyra ut lägenheterna till andra företag, som i sin tur ska hyra ut till sina anställda.

– När blockhyreslagen infördes var det för att exempelvis universitet skulle ha möjlighet att hyra lägenheter för internationella studenter och forskare. De blockuthyrningar som kartlagts i rapporten följer inte lagstiftarens intentioner. Istället är det fastighetsägare som hyr ut till företag som i sin tur hyr ut till andra företag, som i sin tur upplåter till anställda, kunder och besökare, säger Julia Synnelius.

350 lägenheter ur kartläggningen har identifierats från webbplatser och digitala plattformar. Dessa plattformar har riktat sig både mot företag och privatpersoner.

– Andrahandshyran som företaget bestämmer är marknadsmässig och hyrestiden är ofta tidsbegränsad. Hotellifieringen har lett till en växande grå hyresmarknad med marknadshyror, säger Julia Synnelius.

I kartläggningen framkommer att hotellifieringen inte bara innebär en ökad otrygghet för de som bor i korttidsboenden, utan även för grannarna. Boende i hus med hotellifierade lägenheter vittnar om störningar, drogförsäljning och nedskräpning.

– Många av de hotellifierade lägenheterna ligger i bostadshus där det även bor permanenta hyresgäster och för dem innebär det störningar och ökad otrygghet. Det saknas efternamn på allt fler dörrar i Stockholm. I vissa fall har hela bostadshus blivit hotell, säger Julia Synnelius.

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media