Bostadsbristen begränsar människors liv - hyresgäster och unga bland de värst drabbade

Report this content

Bostadsbristen stryper möjligheten för allt fler att välja sitt liv och fånga de möjligheter som kommer deras väg. Hyresgästföreningens nya rapport Hyresgästerna 2022, utförd av Novus, visar att 35 procent är drabbade av bostadsbristen, själva eller via någon i sin närhet, 25 procent lider själva av bristen. Hyresgäster och unga är bland de värst drabbade, 38 respektive 53 procent anger att bostadsbristen begränsar deras liv.  
 

– Det är ledsamma siffror som faktiskt gör mig arg. Det handlar om människor som tvingas kvar i destruktiva relationer för att de inte kan hitta en bostad eller att unga inte vågar chansa och utforska livet för att bostadsbristen står i vägen. Bostadsbristen har blivit en slags boja, ett hinder för att kunna flytta till nytt jobb och studier och framför allt drabbar det dem med sämst förutsättningar, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

Bostadsbristen har fått var fjärde invånare att tveka inför större livsval 
Var fjärde invånare anger att bostadsbristen har fått dem att tveka inför ett eller fler större livsval de senaste två åren. I gruppen unga vuxna, (18–29 år) är denna siffra hela 54 procent, och bland hyresgäster är andelen 38 procent. 

Bland småhusägare har 17 procent tvekat inför något livsval de senaste två åren på grund av bostadsbristen. Bland hyresgästerna är motsvarande siffra nästan 40 procent. Att flytta överhuvudtaget är det vanligaste valet som de svarande har tvekat inför. Därefter kommer tvekan inför att ta jobb eller studera. 

– Att som ung hela tiden få sina livsalternativ begränsade av omöjligheten att få en bostad tycker jag är sorgligt. Att studera, bli ihop eller att faktiskt våga chansa är något som hör till när man är ung. Vår undersökning visar tydligt att bostadsbristen begränsar människors - framförallt ungas - liv, säger Ola Palmgren, talesperson unga vuxna och valledare för Hyresgästföreningen.

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor.
Twittra det här

Citat

Det är ledsamma siffror som faktiskt gör mig arg. Det handlar om människor som tvingas kvar i destruktiva relationer för att de inte kan hitta en bostad eller att unga inte vågar chansa och utforska livet för att bostadsbristen står i vägen. Bostadsbristen har blivit en slags boja, som framför allt drabbar det dem med sämst förutsättningar.
Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen