Bostadsmarknadens parter startar gemensamt digitaliseringsforum

Report this content

Smarta digitala tjänster kan skapa mervärden för både fastighetsägare och hyresgäster. Nu startar Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta ett gemensamt digitaliserings-forum för att möjliggöra hyresrättens utveckling till en modern och digitalt anpassad boendeform.

Allt fler tjänster kopplade till våra bostäder är numera digitala och utvecklingen går snabbt. Befintliga tjänster kan gå från analog till digital, exempelvis information till hyresgästerna eller digitala lås istället för traditionell nyckelhantering

Dessutom kan helt nya tjänster tas fram och nya beteenden skapas om fastighetsägarna investerar i digital infrastruktur som trådlös inomhustäckning, fiber och bredband, digitala lås samt kameror och sensorer. Det gör det möjligt att jobba hemifrån, erbjuda digitala vård- och omsorgstjänster och flexibla mobilitetstjänster. Det kan också möjliggöra att samhällstjänster, såsom skolan, fungerar även på distans.

– Hyresrätten är en attraktiv boendeform där många vill bo. Därför känns det rätt i tiden att vi, bostadsmarknadens parter, inleder en gemensam trendspaning. Vi vill gärna vara en del i att skapa mervärden för att öka trivseln och nöjdheten för hyresgästers boende och närmiljö. I det ligger att hitta lösningar som kan underlätta boendet för landets 3 miljoner hyresgäster och säkerställa att de har rimliga kostnader, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Det gemensamma forumet ska följa utvecklingen inom digitaliseringsområdet, utreda möjliga finansieringslösningar av olika digitaliseringsåtgärder samt utreda olika former av ramavtal. Det ska också ge parterna vägledning hur utvecklingen av digitala tjänster ska hanteras inom ramen för bruksvärdessystemet. Arbetet ska starta i början av 2021.

– Dagens lägenheter går allt mer mot att vara mer än en bostad. Allt fler arbetar delvis hemifrån och det kan också vara en arbetsplats för hemtjänst och hemsjukvård, där digitala lösningar kan underlätta för både vårdgivare och för den som behöver vård. Därför är det viktigt att vi samverkar för att ta fram morgondagens digitala lösningar, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Hyresgäster förväntar sig samma tillgång till digitala tjänster som de som bor i bostadsrätt eller villa. Den snabba utvecklingen av nya digitala tjänster kommer sannolikt kräva ytterligare investeringar i infrastruktur och det är därför viktigt att skapa långsiktigt hållbara finansieringslösningar för att hyresvärdar ska kunna fortsätta arbete med att digitalisera hyresrätten, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Forumet är ett resultat från en av arbetsgrupperna som tillsats inom ramen för samtalen kring hyressättning mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.
 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hyresrätten är en attraktiv boendeform där många vill bo. Därför känns det rätt i tiden att vi, bostadsmarknadens parter, inleder en gemensam trendspaning. Vi vill gärna vara en del i att skapa mervärden för att öka trivseln och nöjdheten för hyresgästers boende och närmiljö.
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen