BYGG! Men inte där jag bor

Report this content

De allra flesta vill lösa bostadsbristen. Men få vill att det ska byggas nära där de själva bor. Det visar Hyresgästföreningens nya rapport Hyresgästerna 2022, utförd av Novus. När intressen ställs mot varandra så vill många inte ha nybyggen i sitt närområde. Vår rapport visar att nya stadsdelar där ingen bor idag eller landsbygd är de platser där flesta tycker att det ska byggas nytt. Över 50 procent av de svarande tycker att platser där det idag inte bor någon är lämpligast när det ska byggas nytt. Däremot är det bara 15 procent som tycker att förtätning och nya bostäder där de bor är att föredra. 

– Det finns en tydlig målkonflikt när det kommer till nya bostäder. De flesta är helt med på att bostadsbristen måste lösas. Men när det kommer till kritan säger alltför många: Bygg - men inte där jag bor! Men Hyresgästföreningen måste också arbeta för morgondagens hyresgäster och vi måste folkbilda om behovet att bygga. Det vi tydligt kan se är att människor samtidigt tycker bostadsbristen måste lösas gemensamt. Då behöver politiken steppa upp och visa vägen. Vi ser att lösningen är att staten kliver in och tar en större roll i att mana på kommunerna att lösa bostadsbristen, säger Marie Linder förbundsordförande på hyresgästföreningen.

Hyresrätter i topp när det ska byggas nytt
Enligt Boverket behöver det byggas runt 65 000 bostäder om året. 83 procent av hyresgästerna, 67 procent av bostadsrättsägarna och småhusägarna vill att det i första hand ska byggas fler hyresrätter. Bara 12 procent anger att bostadsrätter är prioriterat medan 8 procent anger att villor och radhus är prioriterat. 

– För att kunna bygga fler hyresrätter där människor har råd att bo måste vi ha en variation i var det byggs. Bostadsbristen kommer inte lösas genom att enbart bygga i gamla industriområden utan det kommer behöva vara en variation av platser. Jag tror vi behöver skapa en bättre förståelse för att bostadsbristen angår oss alla och att vi gemensamt behöver arbeta för att problemet blir löst, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av Hyresgästerna 2022.

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media