Dags för allmännyttan att bli allmännyttig

Report this content

Inför årets hyresförhandlingar så har både Fastighetsägarna och allmännyttorna i Stockholms stad kommit med krav på vad de vill höja hyrorna med. Att Fastighetsägarna som representerar privata hyresvärdar i Stockholm vill ha 3,5 procent i höjning är inte speciellt överraskande, desto mer förvånansvärt är det när allmännyttorna begär samma höjning, alltså 3,5 procent.

Nyligen presenterade även SCB statistik om att hyreshöjningarna för 2019 blev de högsta på sex år. Och de högsta hyrorna i snitt återfinns i Stockholmsregionen.

Stockholmshem som är Stockholms och ett av landets största allmännyttiga bostadsbolag arbetar enligt dem själva med hållbarhet i fokus. Deras affärsidé beskrivs på deras hemsida; ”Stockholmshem ska äga och hyra ut bostäder i Stockholm. Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas. Stockholmshem ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.”

I ägardirektiven till moderbolaget Stadshus AB står det lite om hållbara hyror, det står desto mer om krav på höga ekonomiska resultat.

Ytterst är det stadens hyresgäster som drabbas när deras eget bostadsbolag kräver dem på mer pengar. Den ekonomiska och sociala tryggheten trängs bort när en större och större del av inkomsten måste läggas på att kunna bo kvar.

– De höga hyreskraven fungerar inte med verkligheten. Hyrorna höjs för mycket jämfört med ökningen av människors inkomster. I slutändan är det människorna som bor som drabbas och i förlängningen hela samhällsekonomin. Allmännyttan måste drivas med ett mycket mer allmännyttigt intresse och sluta snegla på privata vinstintressen, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Staden måste gå i bräschen för hållbarhet. En hållbarhet som handlar om mer än bara klimat, det handlar också om ekonomisk och social hållbarhet. Det räcker inte med vackra ord och fina skrivelser. Allmännyttan i Stockholm måste bli mer allmännyttig, så att deras hyresgäster även i framtiden kommer ha råd att bo. 

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150


Taggar:

Prenumerera