De allmännyttiga bostadsbolagen kan se tillbaka på tre goda år

Report this content

De allmännyttiga bostadsbolagen kan se tillbaka på tre goda år ekonomiskt. Det visar Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborgs rapport som granskat bostadsbolagens ekonomiska utveckling. Både driftnettot och överskottsgraden har ökat över perioden.

Det är ett 32 allmännyttiga bostadsbolag under perioden 2017–2019 som har undersökts i rapporten. Trenden är att förvaltningskostnaderna har ökat, det har varit större avskrivningar men också ökade hyresintäkter som möjliggjort ökade driftnetton och växande överskott över tid. Sammantaget innebär det att bolagens kan se tillbaka på flera lönsamma år.

–  Kostnaden för att förvalta fastigheterna har ökat, men det har även hyresintäkterna. De vi kommer fram till är att de senaste årens hyreshöjningar mer än väl kompenserat företagen för kostnadsutvecklingen, säger Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker och en av rapportförfattarna på Hyresgästförening BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen i spåren av coronapandemin är fortsatt stor och nedgången i ekonomin drabbar både hyresgäster och fastighetsägare. Stigande arbetslöshet och lägre disponibla inkomster urholkar hyresgästernas ekonomi, vilket på sikt kan leda till högre risk för att lägenheter står tomma eftersom hyresgäster inte kan betala hyran. Företagen möter även en högre osäkerhet i fråga om finansieringsmöjligheter.

– Förutsättningarna kan skilja sig mellan enskilda bolag där flera avviker från det regionala snittet. Men det sammantagna intrycket är ändå att bostadsbolagen har ett bra utgångsläge för att hantera krisen och har flera lönsamma år som de kan se tillbaka på, säger Magnus Ejerhed.

Det har varit en stabilt hög efterfrågan på hyresbostäder, ett långvarigt lågränteläge, en stabil hyresutveckling och samtidigt allt högre fastighetsvärden.

Även andra undersökningar kommer fram till liknande slutsats.  Ett exempel är finansbolaget MSCI som varje år samlar in data från merparten av de stora fastighetsägarna i Sverige. Deras bostadsindex slår fast att bostadsfastigheter är det segment inom fastighetsbranshen som har haft högst avkastning över längre tid.

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta
Magnus Ejerhed, analytiker och rapportförfattare
010-45 914 12

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Pressjour
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Både driftnettot och överskottsgraden har ökat över perioden 2017-2019.
Twittra det här

Citat

De senaste årens hyreshöjningar kompenserar mer än väl företagen för kostnadsutvecklingen.
Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker på Hyresgästförening BohusÄlvsborg-Skaraborg.