Den första hyresöverenskommelsen klar i region Stockholm

Report this content

Hyresgästföreningen och Balder har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 3000 lägenheter i Stockholm. Från och med 1 januari 2023 blir den genomsnittliga hyreshöjningen 3,25 procent. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag fastnat i historiskt höga yrkanden. Hyresgästföreningen hoppas nu att fler ska landa i en mer sansad hyreshöjning.

Efter konstruktiva förhandlingar blev det klart att Hyresgästföreningen och fastighetsbolaget Balder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 3000 lägenheter fördelade på 12 kommuner i Stockholm som berörs av denna överenskommelse.

Överenskommelsen innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 3,25 procent från 1 januari 2023. Lägenheter med kallhyra samt de högsta hyrorna får lägre procentuella hyreshöjningar, medan de med lägre hyror får högre. Utöver det tillkommer en tillfällig höjning på 110 kronor i månaden under som mest tolv månader. Den tillfälliga höjningen är ett kristillägg för att hantera den nuvarande prisrusningen. Nyproducerade lägenheter får lägre höjningar och inget kristillägg. Räknas de in i genomsnittet så blir det lägre än 3,25 procent.

– En höjning på 3,25 procent blir tung att bära för hyresgäster. Samtidigt är samhällsläget speciellt och den här överenskommelsen visar att Hyresgästföreningen och hyresvärdar kan arbeta tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar där båda parter tar sitt ansvar i en svår tid, säger Jonas Carlsson, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Årets förhandlingar präglas av ett ovanligt ansträngt ekonomiskt läge. Samhället befinner sig i en kostnadsutveckling med inflationen som drabbat hyresgästerna hårt, men också påverkar hyresvärdarna. Hyresgäster lägger en stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende och många har inte råd med några större hyresökningar. I förhandlingarna utgör inflationen en hyresdämpande faktor och en motvikt till bolagens kostnadsutveckling.

– De hyresöverenskommelser som tecknas nu kan komma att påverka hela samhällsekonomin. Konsekvenserna kan bli ödesdigra om hyreshöjningarna blir så höga som 9–10% som många fastighetsägare yrkat, säger Jonas Carlsson, vice regionordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

–  Under hyresförhandlingarna med Balder har båda parter fokuserat på att hitta möjligheter att komma överens. Kristillägget är en speciell konstruktion, men det behövs just kreativa lösningar i det här läget, säger Sanna Kolk, förhandlare Hyresgästföreningen region Stockholm

Vad innebär det här för hyresgästerna?
För nästan alla hyresgäster (95 procent) innebär överenskommelsen att hyran höjs permanent med mellan 100 och 330 kronor per månad nästa år. Därutöver tillkommer det tillfälliga kristillägget på 110 kr i max 12 månader för dem som inte bor i nyproduktion. 

För mer information kontakta:

Julia Björne
Pressansvarig på Hyresgästföreningen
Mobil: 076 119 91 61
E-post: julia.bjorne@hyresgastforeningen.se

Jonas Carlsson
Vice regionordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
E-post: jonas.carlsson2@hyresgastforeningen.se

Sanna Kolk
Förhandlare
Hyresgästföreningen region Stockholm
E-post: sanna.kolk@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera