Det är lönsamt att äga hyresrätter

Report this content

Fastighetsbolagen kan se tillbaka på fem väldigt goda år ekonomiskt. Det visar Hyresgästföreningen region norra Skånes rapport som granskat bolagens utveckling. Både driftnettot och överskottsgraden har stadigt ökat.

Det r lnsamt att ga hyresfastigheter
33 fastighetsbolag, både privata och allmännyttiga bolag under perioden 2015–2019, har undersökts i rapporten. Trenden är att förvaltningskostnaderna har ökat, det har varit större avskrivningar men också ökade hyresintäkter som möjliggjort ökade driftnetton och en växande överskottsgrad över tid. Sammantaget innebär det att bolagen kan se tillbaka på flera lönsamma år. 

– Kostnaden för att förvalta fastigheterna har ökat, men det har även hyresintäkterna. Det vi kommer fram till är att de senaste årens hyreshöjningar mer än väl kompenserat företagen för kostnadsutvecklingen, säger Peter Olsén, förhandlare och rapportförfattare på Hyresgästförening region norra Skåne. 

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen i spåren av Coronapandemin är fortsatt stor och nedgången i ekonomin drabbar både hyresgäster och fastighetsägare. Stigande arbetslöshet och lägre disponibla inkomster urholkar hyresgästernas ekonomi, vilket på sikt kan leda till högre risk för att lägenheter står tomma eftersom hyresgäster inte kan betala hyran. Företagen möter även en högre osäkerhet i fråga om finansieringsmöjligheter.

– Förutsättningarna kan skilja sig mellan enskilda bolag. Men det samlade intrycket är ändå att bostadsbolagen har ett bra utgångsläge för att hantera krisen och har flera lönsamma år som de kan se tillbaka på, säger Pontus Wengsén, förhandlare och rapportförfattare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Det har varit en stabilt hög efterfrågan på hyresbostäder, ett långvarigt lågränteläge, en stabil hyresutveckling och samtidigt allt högre fastighetsvärden. 

– Det här är en bra rapport som vi kommer ha stor nytta av i kommande förhandlingar om hyresnivån eftersom den konkret visar på de ekonomiska förutsättningarna för bolagen, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Läs mer om resultaten i bilagd rapport Bostadsföretagens ekonomi: Förutsättningarna för att äga och förvalta hyresfastigheter


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: