Det blir ingen ny hyressättningsmodell i Ystad 2019

Report this content

Under förra året inledde Fastighetsägarna Syd, Hyresgästföreningen, Contentus, Heimstaden och Ystadbostäder arbetet med att ta fram en ny modell för hur bostadshyrorna skulle bestämmas i Ystad kommun. Nu sätts arbetet med modellen på paus.

Arbetet med att ta fram hyressättningsmodellen beräknades vara klart 2019, men det kommer inte att införas någon ny hyressättningsmodell i Ystad under 2019 eftersom fastighetsägarparterna och Hyresgästföreningen inte är överens i alla delar.

Syftet med en hyressättningsmodell är att den ska spegla hyresgästernas egna värderingar av sitt boende i kombination med en bedömning av lägenheternas standard och storlek samt fastighetens standard och läge. För att mäta hyresgästernas värderingar skickades det ut en enkät till 3 000 hushåll och det var 55 procent som svarade på frågor om sitt boende.

– Vi tackar alla hyresgäster som engagerat sig och svarat på enkäten. Dessa svar har varit värdefulla underlag för arbetet, men vi står fortfarande för långt ifrån varandra i andra delar av projektet och har därför beslutat avsluta här, säger Dan Knutsson, förhandlare på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Vad händer nu?
Hyressättningsmodellen kommer inte genomföras under 2019. Om det blir aktuellt att ta upp arbetet med den så kallade Ystadmodellen igen kommer vi att informera om det.

Under hösten inleds hyresförhandlingarna mellan Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen om den årliga hyreshöjningen som beräknas vara klar till årsskiftet. Den årliga hyresförhandlingen ska inte blandas ihop med hyressättningsmodellen som var ett försök att skapa en systematisk hyressättning där de boendes värderingar av modernitet, standard, läge med mera, skulle avspegla sig i hyressättningen och påverka hyran i varje enskild lägenhet.

För mer information, kontakta:
Dan Knutsson, förhandlare, Hyresgästföreningen region södra Skåne, 010-459 23 26
Petter Ek, förhandlare, Hyresgästföreningen region södra Skåne, 010-459 23 12

Taggar:

Prenumerera

Media

Media