Dubbelt så dyrt att duscha i Tomelilla som i Malmö

Report this content

Taxor och avgifter i Skåne fortsätter variera kraftigt i pris visar årets Nils Holgersson-rapport från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Mest ökar VA-kostnaden i Tomelilla där priset gick upp med 14,5 procent. Mellan Skånes kommuner skiljer det ofta tusenlappar per år i avgifter.

I årets Nils Holgersson-rapport utmärker sig Tomelilla vars vatten- och avloppskostnader (VA) har ökat med 14,5 procent sedan 2018. För en typlägenhet på 67 kvadratmeter är nu priset på 5582 kronor per år. Det är dubbelt så dyrt som i Malmö, där kostnaden ligger på 2845 kronor per år. I total kostnad för avgift ligger dock Tomelilla på 5:e plats i Skåne medan Bromölla är dyrast. Dyrast i landet är Ockelbo, där kostnaden är drygt 8200 kronor per år för en typlägenhet.

– Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen men skillnaderna är så pass stora att de får en kännbar påverkan på konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

I de flesta skånska kommunerna ligger ökningarna mellan 2 och 6 procent och snittet i riket är 3 procent 2018/2019. Sedan 2014 har dock VA-priset ökat med 14,1 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 6,1 procent. Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster på mindre tätbefolkade platser än i kundtäta orter, men det förklarar inte hela skillnaden.

– När skillnaderna är så stora, både nationellt och regionalt, då måste vi uppmärksamma det, säger Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i södra Skåne. Prisskillnaderna är anmärkningsvärda och förhoppningsvis kan vi bidra till att skapa en debatt som leder till skäliga priser för kunderna.

– För oss på Hyresgästföreningen visar det också varför det är så viktigt att vi förhandlar lokalt om hyran. Skillnader ibland annat taxor och avgifter kan variera otroligt mycket från kommun till kommun, även när de ligger nära varandra, fortsätter Joakim.

Nils Holgersson-gruppen har redovisat kostnader för uppvärmning, el, vatten och avlopp samt för sophämtning för Sveriges kommuner sedan 1996. Som metod för undersökningen har man valt att ”förflytta” en bostadsfastighet mellan landets alla kommuner för att jämföra kostnaderna.

Rapporten räknar på priset både per kvadratmeter och på en typlägenhet, som i rapporten är 67 kvm stor. 33 städer i Skåne är med i jämförelsen och du kan läsa rapporten i sin helhet här.

•••

Kontakt:
Malin Hole, regional kontaktperson för Nils Holgersson-rapporten i södra Skåne
malin.hole@hyresgastforeningen.se
010-459 23 46

Joakim Lund, förhandlingschef på Hyresgästföreningen södra Skåne
joakim.lund@hyresgastforeningen.se
010-4592333

Avfallshämtning, vatten och avlopp (VA), el och uppvärmning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för dessa utgör i genomsnitt drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus. Den sammanlagda kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning uppgår till drygt 50 miljarder kronor varje år för hus som upplåts som hyresrätt och bostadsrätt. Så höga årliga kostnader gör att dessa frågor är viktiga för alla fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Också det faktum att många av verksamheterna har en monopolställning innebär att de behöver granskas inte minst med avseende på priserna.

Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Energimarknadsinspektionen och Energiföretagen Sverige har bidragit med faktauppgifter till rapporten. Samarbetet med branschorganisationerna har fungerat väl och har varit till stor fördel för att ta fram kvalitetssäkrade uppgifter. Samarbetet har också bidragit till en nära nog 100-procentig svarsfrekvens. EKAN Gruppen har ansvarat för faktainsamling, kvalitetssäkring och analys.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar