Efter sega förhandlingar höjer Edshus hyrorna i april

Report this content

Edshus AB och Hyresgästföreningen har haft svårt att komma överens om årets hyror. Parterna hade sitt första möte redan 16 december men då de i februari fortfarande stod långt ifrån varandra valde bostadsbolaget att söka medlingshjälp av Hyresmarknadskommittén. När medlingsbudet dröjde valde parterna att återgå till förhandlingsbordet och har nu lyckats komma överens om en hyreshöjning på 1,5 procent i genomsnitt.

Inför förhandlingen begärde Edshus AB en hyreshöjning på 3,9 procent med hänvisning till kommunens beslut att höja taxorna för el, värme och vatten och sopor. Under förhandlingens gång sänkte bostadsbolaget kravet till 2,5 procent. Fortfarande för högt givet förutsättningarna för bolaget och den rådande ekonomiska krisen, menade Hyresgästföreningen som inte ville sträcka sig till mer än 1,35 procent.

I februari valde Edshus att stranda förhandlingen och ta hjälp av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén (HMK), en nationell partssammansatt kommitté bestående av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningens Riksförbund. Men då medlingsbudet dröjde beslöt sig parterna för att återuppta förhandlingen. Till slut kunde man nå en kompromiss som innebär att hyrorna höjs i april med 0 till 1,85 procent där genomsnittet ligger på 1,5 procent.

– Det känns skönt att vi kunde komma överens till slut, trots en strandning. Beslutet från HMK dröjde vilket medförde att hyresgästerna riskerade att få en retroaktiv hyreshöjning från årsskiftet, förklarar Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

– Att hyror går upp när kommunpolitiker höjer taxor och avgifter är tyvärr vanligt. Därför är det oerhört viktigt att politikerna är återhåll­samma med taxehöjningar.

För en normaltvåa på 60 kvadratmeter innebär avtalet att höjningen stannar på 77 kronor i genomsnitt istället för begärda 200 kronor.

För mer information
Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03


Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Edshus höjer hyrorna i april med 0 till 1,85 procent där genomsnittet ligger på 1,5 procent.
Twittra det här

Citat

Det känns skönt att vi kunde komma överens till slut, trots en strandning. Beslutet från HMK dröjde vilket medförde att hyresgästerna riskerade att få en retroaktiv hyreshöjning från årsskiftet.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen