Eidar vill höja hyrorna med 2,7 procent trots pågående pandemi

Report this content

Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar AB har kallat Hyresgästföreningen till förhandling om nästa års hyror. Bostadsbolaget vill få igenom en höjning med 2,7 procent från årsskiftet. Hyresgästföreningen menar att omständigheterna är extrema i år och många hushåll har fått försämrad ekonomi.

Eftersom det tidigare tvåårsavtalet går ut vid årsskiftet har Eidar AB nu kallat Hyresgästföreningen till förhandling om nästa års hyror och vill få igenom en höjning på 2,7 procent. Bostadsbolaget hänvisar till det fortsatt stora behovet av fastighetsunderhåll och budgeterar för ökade kostnader för byggservice och underhållstjänster. Men även de höjda kommunala taxorna för fjärrvärme, el och vatten ligger bakom kravet.

Hyresgästföreningens förhandlare Sophia Fors har ännu inte analyserat färdigt Eidars krav men menar att många hushåll redan har det tufft ekonomiskt. Enligt Fors är oron stor bland organisationens medlemmar. Höga varseltal och stigande arbetslöshet urholkar hyresgästernas ekonomi och framtidsoptimism. Många har fått kraftigt minskad inkomst.

– Drygt två tredjedelar av hyresgästerna oroar sig för sin privatekonomi.

Siffrorna hon lutar sig mot är framtagna av Enkätfabriken på uppdrag av Hyresgästföreningen. Enligt deras undersökning är sju av tio västsvenska hyresgäster just nu oroliga över sin privata ekonomi. Fyra av tio har fått minskade inkomster och vet inte hur länge de kan fortsätta att betala hyran.

Eidars krav innebär att hyran för en normaltvåa i skulle stiga med 154 kronor.

Förhandlingen berör 5 587 hushåll.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03

sophia.fors@hyresgastforeningen.se

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Eidar vill höja hyrorna med 2,7 procent.
Twittra det här

Citat

Drygt två tredjedelar av hyresgästerna oroar sig för sin privatekonomi.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen