En samhällsnyttig allmännytta

Report this content

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktigemöte 20 november, 2021.  

Sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) trädde i kraft 2011 så märker Hyresgästföreningen region Stockholm av en allt hårdare ton från de allmännyttiga bostadsbolagen i regionen. De driver på för att skapa större vinster, bland annat genom ett allt högre tonläge och ökade krav i hyresförhandlingarna, men också genom att inte erbjuda hyresgäster inflytande i upprustningsprocesser. Lagen öppnade upp för större möjligheter att bedriva de allmännyttiga bolagen utifrån affärsmässiga principer. Men samtidigt står det att allmännyttan också ska verka samhällsnyttigt för kommuninvånarna. Det verkar vara svårt att kombinera de båda för många bostadsbolag, som tenderar att mer och mer verka efter rent affärsmässiga principer och ideal.

Hyresgästföreningen märker tydligt hur det affärsmässiga ofta prioriteras högre än det allmännyttiga och samhällsviktiga. I lagen framkommer också att allmännyttan ska erbjuda hyresgästerna inflytande både i boendet och i bolaget. Trots det ser vi allmännyttor som inte bjuder in sina hyresgäster till samråd, och inte ger dem möjlighet att påverka, bland annat när husen och lägenheterna ska rustas upp.

Vi ser också att barnfamiljer vräks från allmännyttiga boenden i regionen, trots nollvisioner om barnvräkningar från både stat och kommun. Under pandemiåret 2020 var det nästan dubbelt så många barnfamiljer som vräktes i Stockholms stad jämfört med året innan. Detta trots att FN:s barnkonvention blev till lag samma år. Ibland är det även en kommun eller en stadsdel som begär vräkningen.

Hemmet ska vara den stabila platsen i ett barns uppväxt. Det är där barnet ska kunna känna fullkomlig trygghet och frihet att växa, utvecklas och forma sitt jag. Allmännyttan och kommunerna måste bygga upp ett bättre socialt skyddsnät. Tillsammans med andra myndigheter verka förebyggande och fånga upp människor som har hamnat i situationer som kan leda till att de riskerar att bli utkastade från sina hem. Barnrättsperspektivet måste sättas främst. Idag görs det alldeles för lite och alldeles försent. Barn som egna individer, deras situation och unika behov måste tas hänsyn till i dessa processer, vilket FN:s barnkonvention framhåller.      

Stockholmsregionen är i ett stort behov av aktörer som agerar mer samhällsnyttigt än affärsmässigt på hyresmarknaden. Det behövs fler åtgärder som ger fler hyresrätter med hyror som människor har möjlighet att efterfråga och hyresgästerna måste få ett större inflytande över sina hem och sin boendemiljö. Människan och samhällsnyttan måste sättas i fokus. Det är uppenbart att på denna punkt har politikerna misslyckats. Hyresgästernas trygghet och rätt till inflytande måste stärkas och ytterst är det politikerna som måste ta ett större bostadspolitiskt ansvar och verka för att flera människor ska känna sig trygga i sina hem.

I Hyresgästföreningen region Stockholms nya bostadspolitiska program hittar du fler bostadspolitiska förslag och lösningar.  

Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige -
Stockholm, 20 november 2021

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Sedan lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) trädde i kraft 2011 så märker Hyresgästföreningen region Stockholm av en allt hårdare ton från de allmännyttiga bostadsbolagen i regionen. De driver på för att skapa större vinster, bland annat genom ett allt högre tonläge och ökade krav i hyresförhandlingarna, men också genom att inte erbjuda hyresgäster inflytande i upprustningsprocesser. Lagen öppnade upp för större möjligheter att bedriva de allmännyttiga bolagen utifrån affärsmässiga principer. Men samtidigt står det att allmännyttan också ska verka samhällsnyttigt för kommuninvånarna. Det verkar vara svårt att kombinera de båda för många bostadsbolag, som tenderar att mer och mer verka efter rent affärsmässiga principer och ideal.
Twittra det här