Essunga Bostäder höjer hyrorna i maj

Report this content

Kommunala Essunga Bostäder AB och Hyresgästföreningen har tecknat ett avtal om ny hyra för 317 hushåll.

Från och med maj månad höjer Essunga Bostäder hyrorna med 2,2 procent. Överenskommelsen är betydligt lägre än bostadsbolagets ursprungliga krav som låg på 6,68 procent med hänvisning till ökade kostnader, främst för kommunala avgifter och taxor.

Avtalet är villkorat med att parterna under året ska se över hyresstrukturen i bolagets fastighetsbestånd samt arbeta fram en modell för hyresgäststyrt underhåll.              

Höjningen är hög ett år som detta, men bolaget har dessvärre dålig ekonomi och ett stort underhållsbehov. Vi har dock satt som villkor för avtalet att vi tillsammans med bolaget ska ta fram en modell för hyresgäststyrt underhåll. På så vis får hyresgästerna mer inflytande över underhållet i den egna lägenhet, kommenterar Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

 Vi kommer också kvalitetssäkra hyresstrukturen i Essunga Bostäders bestånd. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa och att hyresgäster betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter. Under åren kan det uppstå avvikelser och det är viktigt att då och då göra en ordentlig genomgång, förklarar Sophia Fors.

Överenskommelsen innebär att hyreshöjningen för en normaltvåa stannar på 114 kronor istället för begärda 346 kronor.

För fastigheterna Snöbäret 2 och Gullregnet 8 blir det ingen höjning av hyran under 2021.

För ytterligare upplysningar kontakta
Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Från och med maj månad höjer Essunga Bostäder hyrorna med 2,2 procent för 317 hushåll.
Twittra det här

Citat

Höjningen är hög ett år som detta, men bolaget har dessvärre dålig ekonomi och ett stort underhållsbehov. Vi har dock satt som villkor för avtalet att vi tillsammans med bolaget ska ta fram en modell för hyresgäststyrt underhåll. På så vis får hyresgästerna mer inflytande över underhållet i den egna lägenhet.
Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.