Ett välkommet tillskott av investeringsstödet – men det behövs mer

Report this content

Idag meddelar regeringen de kommer att förstärka investeringsstödet under kommande år i syfte att bygga fler bostäder. Det är ett välkommet tillskott i synnerhet i en tid med alarmerande bostadsbrist och då vi kommer att behöva hantera samhällskonsekvenserna som kommer av Coronapandemin.

 

–Det är viktigt att politiken skapar långsiktiga förutsättningar för ett bostadsbyggande till rimliga hyror. Att regeringen föreslår ett investeringsstöd på två miljarder är ett välkommet steg i rätt riktning, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Regeringen ser tillskottet som ett led i att minska risken för fallande bostads­investeringar, färre byggda bostäder och minskad sysselsättning inom byggbranschen. Det är en bit på vägen men det behövs fler åtgärder för att trygga allt detta och dessutom rikta in bostadsbyggandet mot fler hyresrätter som normal- och låginkomsttagare kan efterfråga. Hyresgästföreningen föreslår därför att:

  • Staten måste medverka i finansieringen av nya hyresrätter genom
    - topplån till låg ränta
    - investeringsstöd
    - generösare kreditgarantier
  • Kommuner med bostadsbrist måste planera för bostadsbyggande och erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor.
  • Konkurrens, innovation och industrialisering i byggsektorn måste främjas.
  • Slopande av punkt 44 i januariavtalet ”Införandet av marknadshyror i nyproduktionen

– Det behövs fler bostäder för att trygga det försörjningsbehov som finns. Vi ser också att fler blir arbetslösa, får försämrad inkomst med anledning av varsel och uppsägningar som har kommit med anledning av coronapandemin. De konsekvenserna kommer vi att behöva hantera under lång tid. Så om det någonsin har funnits ett behov av hyreslägenheter till rimlig kostnad så är det nu, säger Marie Linder.
 Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media