Fastighetsägarnas vinstintresse väger tyngre än hyresgästernas trygghet i utredning om fri hyressättning

Report this content

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion offentliggjordes den 4 juni. Utredningen föreslår bland annat att fastighetsägaren ensidigt ska bestämma hyran, att fastighetsägaren garanteras hyreshöjningar och att hyrorna får höjas om områdets popularitet ökar. Enligt Hyresgästföreningen innebär det ett systemskifte till marknadshyror.  

– Om utredningens förslag genomförs kommer leda till mer makt till fastighetsägare, försämrat konsumentskydd och högre hyror där den som kan betala mest får lägenheten. Det är tydligt att fastighetsägarnas vinsinstressen väger tyngre än hyresgästernas trygghet i utredningens förslag, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Utredningen föreslår att fastighetsägaren fritt får bestämma hyran för en nybyggd hyresrätt. Målsättningen med modellen ska enligt utredningens uppdrag vara att bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet.

– Utredningen konstaterar själv att om hyresgästen inte får gehör för sin ståndpunkt att hyran är för hög i diskussion med hyresvärden återstår för hyresgästen att ingå avtal med den begärda hyran eller att välja ett annat bostadsalternativ, säger Marie Linder.

När den inledande hyresperioden om ett år löpt ut föreslås att hyresvärden ska ha rätt att höja hyran i nivå med konsumentprisindex (KPI) varje år. 

– Idag är det så att hyreshöjningarna påverkas av hur bra hyresvärden tar hand om sina fastigheter och hyresgäster. Med detta system försvinner incitamenten att vara en god hyresvärd, eftersom hyreshöjningen ska följa KPI istället, säger Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen. 

En nybyggd hyresrätt på 60 kvadratmeter kostar idag uppåt 15 000 kronor I månaden i Stockholms innerstad. Med utredningens förslag kommer hyran tillåtas öka ytterligare. Hyresgästen riskerar också kraftiga årliga hyreshöjningar. En hyreshöjning enligt KPI skulle innebära ca 3600 kronor mer per år för hyresgästen. 

– En årlig höjning med KPI kan vid en första anblick låta milt men reformen som helhet kommer leda till höga ingångshyror och rejäla årliga hyreshöjningar för hyresgästen. Konsumentskyddet kommer slås ut och hyresgästen tvingas flytta. Det kommer vi aldrig acceptera, säger Erik Elmgren.

Därutöver föreslås hyresvärden, om förhållandena har ändrats, höja hyran ytterligare. Höjningen ska godtas om den begärda hyran inte väsentligt överstiger hyran för liknande lägenheter, vilket innebär 10 procent högre än hyrorna för jämförbara lägenheter, i undantagsfall t.o.m. ännu högre. Utredningen föreslår en att ett bostadsområdes ökade popularitet ska ge en hyreshöjning.

– Denna reform kommer helt frånta hyresgästen möjligheten att kunna förutse utvecklingen av den egna hyran och resultera i en osäkerhet kring det egna kvarboendet, säger Marie Linder.

 

Läs mer

Erik Elmgrens särskilda yttrande till utredningen om fri hyressättning i nybyggnation:

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/var-politik/marknadshyra/sarskilt-yttrande-av-erik-elmgren-13-maj.pdf

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Om Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Om utredningens förslag genomförs kommer leda till mer makt till fastighetsägare, försämrat konsumentskydd och högre hyror där den som kan betala mest får lägenheten. Det är tydligt att fastighetsägarnas vinsinstressen väger tyngre än hyresgästernas trygghet i utredningens förslag
Marie Linder