Fem skatteförslag för fler hyresrätter

Report this content

Idag presenterar Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen en ny rapport med fem skatteförslag. Förslagen kan bidra till byggandet av fler bostäder, underlätta renovering av befintliga hyresrätter och göra det enklare att omvandla lokaler till bostäder. Förslag som bidrar till att säkra framtidens bostadsförsörjning.

– Vi måste ha ett regelverk som stimulerar produktion av bostäder i alla former och som underlättar återanvändning och omvandling i stället för att enbart bygga nytt. Vi föreslår därför några mindre, men viktiga, förändringar i skatteregelverket som kan stimulera en hållbar bostadsproduktion och förbättra hyresrättens skattemässiga ställning, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Rapportens förslag kan genomföras utan krav på omfattande nya utredningar. Flera av dem har dessutom redan utretts och nu är det dags omsätta förslagen i praktiken. Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen vill se följande förändringar:

  1. Förenkla momsreglerna

Momsreglerna på fastighetsområdet tillhör de mest komplexa i momssystemet. Begränsad skattskyldighet för moms och hinder i avdragsrätten för moms på byggkostnader skapar dåliga incitament för att kunna använda fastigheter mer effektivt. Utvidga skattskyldigheten vid lokalhyra. På sikt bör också låg moms på bostadshyra införas.

  1. Lätta på begränsningarna för ränteavdrag

Begränsningarna att få dra av ränta på lån för att exempelvis finansiera byggande är ett hinder för utvecklingen av nya bostäder. Reglerna kan göras betydligt generösare.

  1. Slopa fastighetsavgiften för hyreshus

Fastighetsägare som hyr ut bostäder dubbelbeskattas genom att de i sin näringsverksamhet betalar inkomstskatt på överskottet och samtidigt måste betala kommunal fastighetsavgift. Ett slopande av fastighetsavgiften för hyresrätter skulle förbättra hyresrättens skattemässiga ställning.

  1. Öka avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer

Ett viktigt sätt att underlätta eget sparande i företaget för att med egna medel kunna göra omfattande reparationer och hållbarhetsinvesteringar är generösare skattemässiga avsättningsmöjligheter i periodiseringsfonder. Att få göra direktavdrag för kostnader, i stället för årliga värdeminskningsavdrag för omvandling av lokaler till bostäder, skulle ge utvecklingen av nya bostäder en viktig skjuts.  

  1. Inför samma stämpelskatt för alla

Stämpelskatten för juridiska personer är 4,25 procent. För fysiska personer, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten endast 1,5 procent. Den högre stämpelskatten för juridiska personer är orättvis och missgynnar hyresrätten.

Rapporten presenteras på ett digitalt seminarium den 15 september kl. 12.00-13.00. Här kan du anmäla dig.

Hyresgästföreningen Nationell pressjour

010-459 10 70,

press@hyresgastforeningen.se

Fastighetsägarna Sverige
Niklas Stavegård, kommunikationschef, 072–738 22 27, niklas.stavegard@fastighetsagarna.se 

Sveriges Allmännytta
Ulrika Lamberth, pressansvarig, 08–406 55 25, ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar