Fjärde året med hyreshöjning under en procent i Askersund

Hyresförhandlingen mellan Askersundsbostäder och Hyresgästföreningen om 2018 års hyror är klar. Hyresjusteringen blir 0,85 % från och med den 1 januari 2018. Det innebär att det är fjärde året i rad som hyran höjs med mindre än en procent i Askersund.

  • 0,85 % är något högre än tidigare år men ändå en rimlig nivå utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Räntekostnaderna är ju fortsatt låga men å andra sidan finns det taxekostnader och lönekostnader som ökar.

En viktig del av överenskommelsen är att parterna har en gemensam målsättning att hålla hyreshöjningen under en procent även för 2019. I uppgörelsen ingår också att Askersundsbostäder fortsätter med satsningar på underhållssidan.

  • Utgångspunkten för förhandlingarna har varit att vi ska skapa trygghet och förutsägbarhet både för hyresgästerna i Askersundsbostäder och för Askersundsbostäder när det gäller hyror och andra boendevillkor, avslutar Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Med den här överenskommelsen har vi kommit ytterligare en bit på väg.

För mer information kontakta Jonas Gabrielsson, förhandlare, Hyresgästföreningen Region Mitt, 010-459 15 42

Faktaruta:
En hyreshöjning på 0,85 % motsvarar en hyreshöjning på 42,50 kr i månaden vid en hyra på 5 000 kr. En hyreshöjning på 1 % motsvarar 50 kr vid samma månadshyra.


Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera