Fler ombildningar är ett dåligt beslut för Göteborg

Report this content

Fler hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter i hela Göteborg. Det beslutade politikerna i kommunfullmäktige under gårdagen.

– Det är ett dåligt beslut som riskerar att få stora konsekvenser för dagens och morgondagens göteborgare, säger Ronny Bengtsson, t.f. regionordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige.

På senaste kommunfullmäktige bordlades ärendet om ombildningar i Göteborg, men igår fattades alltså ett beslut.

Efter att Sverigedemokraterna lagt ner sina röster i slutvoteringen så var det Moderaterna, Liberalernas, Centerpartiet och Demokraternas som fick igenom sitt förslag om att öka takten på ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i alla områden där hyresrätten dominerar.

– Alla har inte möjlighet att köpa ett boende och det äldre beståndet har en lägre hyresnivå jämfört med nybyggnation. Det gör att fler har råd att bo där. Därför är varje hyresrätt så viktig att värna med tanke på den bostadsbrist vi ser i Göteborg, säger Ronny Bengtsson, tf regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige.

– Vi är för en blandad stad med olika boendeformer. Men att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är inte rätt väg att gå.

Utöver att öka ombildningstakten så gick också förslaget om att Förvaltnings AB Framtiden framöver i så stor utsträckning som möjligt ska bygga bostadsrätter och småhus när de bygger nytt igenom.

– Vi har inget emot att det byggs bostadsrätter och småhus. Men det behövs också byggas nya hyresrätter. Annars riskerar hyresrätten, som är en viktig boendeform att utarmas i Göteborg.

Kontakt:

Ronny Bengtsson, t.f. regionordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige, 073-063 38 27

Presskontakt Hyresgästföreningen region Västra Sverige: 010-459 24 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media