Förhandling gav 15 miljoner kronor lägre hyra i Jämtland

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Jämtland vara nära 15 miljoner kronor högre än vad de är idag, eller cirka 900 kronor per lägenhet.

Årets hyresförhandlingar är avslutade på de flesta håll i länet. I normalfallet går processen till så, att bostadsbolagen yrkar på en höjning av hyran för det kommande året, därefter vidtar förhandlingar med Hyresgästföreningen och i slutänden nås en överenskommelse. Skillnaden mellan bostadsbolagens yrkanden och de överenskommelser som görs utgör en besparing för hyresgästerna.

- För höga hyror slår hårt mot människors plånböcker och det är viktigt att vanligt folk har råd att bo kvar i sina hem, säger Ann-Christine Strömberg, ordförande i Hyresgästföreningen Storsjöbygden.

 - Den här sammanställningen visar på ett konkret sätt nyttan med det system vi har på den svenska bostadsmarknaden, med förhandlade hyror, säger Hasse Dahl, förhandlare.

I sammanställningen ingår 16 150 lägenheter, varav 8452 lägenheter i kommunernas allmännyttiga bostadsbolags bestånd. Saknas gör siffror för Berg och Ragunda kommuner.

För mer information:
Anne-Christine Strömberg, ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden, 070-678 17 12
Hasse Dahl, förhandlare, 076-798 08 64

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar