Förhandling gav 39 miljoner kronor lägre hyra i Västerbotten

Report this content

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Västerbotten vara nära 39 miljoner kronor högre än vad de är idag.

Årets hyresförhandlingar är avslutade på de flesta håll i länet. I normalfallet går processen till så, att bostadsbolagen yrkar på en höjning av hyran för det kommande året, därefter vidtar förhandlingar med Hyresgästföreningen och i slutänden nås en överenskommelse. Skillnaden mellan bostadsbolagens yrkanden och de överenskommelser som görs utgör en besparing för hyresgästerna.

- Samhället tjänar på att hushållens konsumtionsutrymme inte äts upp av hyreshöjningar. Den här sammanställningen visar på ett konkret sätt nyttan med det system vi har idag på den svenska bostadsmarknaden, med kollektivt förhandlade hyror, säger Marie Hjorth, förhandlingschef.

I sammanställningen ingår cirka 25 400 lägenheter, varav cirka 10 200 lägenheter i kommunernas allmännyttiga bostadsbolags bestånd.

För mer information:
Henrik From, förhandlare, 070-359 18 45
Johannah Malmin, förhandlare i Skellefteå, 010-459 18 03
Charlotte Lundberg Jonsson, förhandlare i Umeå, 072-559 95 89
Krister Häggling, förhandlingsstrateg, 070-574 94 57

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: