Förhandling gav 51 miljoner kronor lägre hyra i Västerbotten

Hyresgästföreningen spelar en viktig roll som motpart till bostadsbolagen i de årliga förhandlingarna om hyreshöjningar. En sammanställning visar att utan hyresförhandlingar skulle hyrorna i Västerbotten vara nära 51 miljoner kronor högre än vad de är idag, eller cirka 1050 kronor per lägenhet och år.

Årets hyresförhandlingar är avslutade på de flesta håll i länet. I normalfallet går processen till så, att bostadsbolagen yrkar på en höjning av hyran för det kommande året, därefter vidtar förhandlingar med Hyresgästföreningen och i slutänden nås en överenskommelse. Skillnaden mellan bostadsbolagens yrkanden och de överenskommelser som görs utgör en besparing för hyresgästerna.

- Den här sammanställningen visar på ett konkret sätt nyttan med det system vi har på den svenska bostadsmarknaden, med förhandlade hyror. För höga hyror slår hårt mot människors plånböcker och det är viktigt att vanligt folk har råd att bo kvar i sina hem, säger Elisabeth Ennefors, förhandlingschef.

I sammanställningen ingår cirka 48 300 lägenheter, varav cirka 28 800 lägenheter i kommunernas allmännyttiga bostadsbolags bestånd.

För mer information:
Krister Häggling, förhandlingsstrateg, 070-574 94 57
Johannah Malmin, förhandlare i Skellefteå, 010-459 18 03
Charlotte Lundberg Jonsson, förhandlare i Umeå, 072-559 95 89

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar