Förhandlingen om Fristadbostäders nya hyror är klar

Report this content

Från och med april höjer Fribo sina hyror med 1,48 procent i genomsnitt. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen tar hänsyn till den ekonomiska verkligheten för många hyresgäster i spåren av pandemin.

Förhandlingen mellan Fristadbostäder AB (Fribo) och Hyresgästföreningen har pågått sedan slutet av januari men nu har parterna lyckats nå en överenskommelse. I och med att Fribo gick med på att reducera sitt höjningskrav från 3,3 procent till 1,48 procent, vilket motsvarar 14,25 kronor per kvadratmeter och år. För hyresgästerna varierar dock höjningen mellan 12,75 till 15,25 kronor per kvadratmeter och år*.

– Vi är nöjda med en hyreshöjning som är på en betydligt lägre nivå än de senaste åren. Överenskommelsen ger bolaget full kostnadstäckning och tar också hänsyn till att många hyresgäster har drabbats privatekonomiskt av pandemin, kommenterar Stefan Lindborg som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

För en tvåa på 60 kvadratmeter innebär överenskommelsen att hyran stiger med 71 kronor istället för begärda 159 kronor.

* För att räkna ut vad höjningen blir multiplicerar man lägenhetens kvadratmeter med höjningen, till exempel 14,25 kr. Då får man fram höjningen per år. Sedan dividerar man med 12 för att få fram höjningen per månad. Exempel: 60 kvm x 14,25 = 855 kr ¸ 12 = 71 kr.

Faktaruta

Kommunala
bostadsbolag
Krav Snitthyra
60 kvm inför
förhandling
Krav på
höjning
för en
standardtvåa
Status Resultat Höjning
för en
standardtvåa
AB Bostäder 3,5 % 5 605 kr 196 kr Pågår sedan 30 nov
Fristad Bostäder AB 3,3 % 4 801 kr 159 kr Klar 1,48 % 4 871 kr
Viskaforshem AB 2,95 % 4 920 kr 145 kr Pågår sedan 16 feb
AB Sandhultsbostäder 2,6 % 6 175 kr 161 kr Startar i början av mars
AB Toarpshus 2,8 % 5 325 kr 149 kr Startar i början av mars

För mer information
Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Från och med april höjer Fribo sina hyror med 1,48 procent i genomsnitt.
Twittra det här

Citat

Vi är nöjda med en hyreshöjning som är på en betydligt lägre nivå än de senaste åren. Överenskommelsen ger bolaget full kostnadstäckning och tar också hänsyn till att många hyresgäster har drabbats privatekonomiskt av pandemin.
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen