Förhandlingen om Strömstadsbyggens hyror för 2022 är klar

Kommunala Strömstadsbyggen AB och Hyresgästföreningen har tecknat ett avtal om nya hyror som börjar gälla vid årsskiftet. Avtalet berör 1 438 hushåll som får en hyreshöjning på 1,8 procent i genomsnitt.

I november startade förhandlingen om nivån på Strömstadsbyggens hyror för nästa år. Bostadsbolaget ville få igenom en höjning på 2,8 procent och hänvisade bland annat till ökade kostnader för kommunala taxor och avgifter. Motparten Hyresgästföreningen, som företrädde Strömstadsbyggens 1 438 hyreshushåll i förhandlingen, ansåg att kravet var för högt.

Till slut kunde parterna enas om en överenskommelse som innebär att hyrorna stiger med
1,8 procent i genomsnitt där höjningen för enskilda fastigheter varierar mellan 0,5, 1,8 eller
2,2 procent.

– En viktig del av förhandlingen var diskussionen om Strömstadsbyggens planer för service och underhåll.  Uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt fortsätta att utveckla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna, kommenterar Sophia Fors som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Anledningen till att hyreshöjningarna inte höjs lika mycket över hela fastighetsbeståndet är att parterna vill rätta till vissa obalanser som uppstår över tid.

Hyresgäster ska betala lika hyra för likvärdiga lägenheter och ibland behöver man göra vissa justeringar så att hyrorna blir rättvisa och bättre stämmer överens med verkligheten, förklarar Sophia Fors.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Sophia Fors, förhandlare
010-459 14 03

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Strömstadsbyggen höjer hyrorna för 1 438 hushåll som får en hyreshöjning på 1,8 procent i genomsnitt.
Twittra det här

Citat

En viktig del av förhandlingen var diskussionen om Strömstadsbyggens planer för service och underhåll. Uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt fortsätta att utveckla fastigheterna vilket är positivt för hyresgästerna.
Sophia Fors, förhandlare på Hyresgästföreningen