Förhandlingen om Vårgårda Bostäders hyror för nästa år är klar

Kommunägda Vårgårda Bostäder AB och Hyresgästföreningen har tecknat ett avtal om nya hyror som börjar gälla vid årsskiftet. Avtalet innebär att bostadsbolagets hyresintäkter ökar med 1,99 procent.

I början på november kallade Vårgårda Bostäder Hyresgästföreningen till förhandling för att komma överens om nivån på 2022 års hyror. Bostadsbolaget ville få igenom en höjning på

3,5 procent och hänvisade till ökade kostnader och ett stort underhållsbehov.

En viktig del av förhandlingen var diskussionen om Vårgårda Bostäders förutsättningar för service och underhåll. Till slut kunde parterna enas och överenskommelsen innebär att bostadsbolagets hyresintäkter stiger med 1,99 procent. För hyresgästerna varierar höjningen mellan noll och 3,25 procent beroende på var man bor.

– Vi hoppas att uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna genom varsamma renoveringar och underhåll vilket är positivt för hyresgästerna, konstaterar Jesper Lissmark som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Uppgörelsen innebär också att parterna vill rätta till obalanser som ofta uppstår med tiden. Då krävs det att hyreshöjningarna ibland blir olika för olika bostadshus. Hyrorna ska bli så rättvisa som möjligt och bättre stämma överens med verkligheten och de kvalitéer som hyresgästerna värderar i sitt boende som lägenheternas standard och läge.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jesper Lissmark, förhandlare
010-459 14 06

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi hoppas att uppgörelsen ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna genom varsamma renoveringar och underhåll vilket är positivt för hyresgästerna.
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen