Fortsatt god lönsamhet för bostadsbolagen

Report this content

Trots coronapandemin har de allmännyttiga bostadsbolagen fortsatt god ekonomi. Både driftnettot och överskottet ökade under 2020. Det visar Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborgs rapport om kostnadsutvecklingen över en femårsperiod.

Rapporten undersöker ekonomin hos 39 kommunala bostadsbolag mellan 2016 och 2020 som har fastigheter i det geografiska området som utgör Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg*. Rapporten visar att det fortsatt är lönsamt att förvalta och äga hyresfastigheter. Bostadsbolagen har i allmänhet gynnats av en hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge med billig finansiering och god långsiktig avkastning.

– Trots att pandemin haft stora effekter på ekonomin för många privatpersoner och branscher så har fastighetsägarna generellt sett klarat sig bra och lönsamheten har fortsatte att öka under 2020, säger Stefan Lindborg, förhandlare och rapportförfattare.

I bolagen har driftnettot, det som blir kvar av hyresintäkterna när kostnader för drift och underhåll är betalda, ökat för varje år under den aktuella femårsperioden. Detta betyder att hyresutvecklingen har varit högre än bolagens kostnadsutveckling, undantaget kapitalkostnaderna. Sett över hela femårsperioden har driftnettot ökat med 16,7 procent.

Överskottet, som beskriver driftnettot minus kostnader för räntor och avskrivningar, har också detta ökat under perioden. Sedan 2016 har överskottet ökat med 33 procent.

– Av detta bör man dra slutsatsen att fjolårets hyreshöjningar i allmänhet har gett bolagen en god kostnadstäckning. Coronaåret 2020 har i det här avseendet inte inneburit en ökad ekonomisk press för de allmännyttiga bostadsbolagen, menar Stefan Lindborg.

Nytt förhandlingsunderlag för kommande hyresförhandlingar

Inför förhandlingarna om 2022 års hyror har ett nytt förhandlingsunderlag tagits fram. Underlaget presenteras i rapporten och består av fem variabler, nationella såväl som lokala, som tillsammans bildar utgångspunkt för förhandlingsarbetet. Det nya förhandlingsunderlaget utgår från historiskt utfall av de identifierade variablerna istället för prognoser och kalkyler om den framtida utvecklingen. I rapporten ges en bild av hur dessa variabler har utvecklats.

Den regionala analysen visar att det finns goda skäl för lägre hyreshöjningar än 2021 i förhandlingen om 2022 års hyror. Samtidigt ska förhandlingen föras utifrån lokala förutsättningar och för enskilda bolag kan utvecklingen se annorlunda ut, säger Stefan Lindborg.

* Region BohusÄlvsborg-Skaraborg omfattar tidigare Älvsborgs och Skaraborgs län samt Bohuslän (utom Stenungsund, Orust och Tjörn).

För ytterligare upplysningar kontakta
Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bostadsbolagen har i allmänhet gynnats av en hög efterfrågan, ett långvarigt lågränteläge med billig finansiering och god långsiktig avkastning.
Twittra det här

Citat

– Den regionala analysen visar att det finns goda skäl för lägre hyreshöjningar än 2021 i förhandlingen om 2022 års hyror. Samtidigt ska förhandlingen föras utifrån lokala förutsättningar och för enskilda bolag kan utvecklingen se annorlunda ut.
Stefan Lindborg, rapportförfattare och förhandlare på Hyresgästföreningen.