Fortsatta vräkningar oroar

Report this content

Idag presenterar Kronofogdemyndigheten ny statistik som visar en liten nedgång i antalet vräkningar under coronakrisen. Sedan den 16 mars har över 1 200 personer vräkts. Det är en minskning med knappt 8 procent jämfört med samma period förra året. Hyresgästföreningen följer utvecklingen med oro.

– Trots pågående pandemi har över 1 200 människor tvingats lämna sina hem och i den gruppen finns också över 200 barn. Vi befinner oss i en alldeles särskild situation och människors möjlighet att kunna bo kvar i sina hem är avgörande för att förhindra vidare smittspridning samt skydda riskgrupper. Ingen borde vräkas under pågående pandemi, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

När coronaviruset slog till vädjade Hyresgästföreningen därför till landets hyresvärdar om att ha överseende med sena hyresinbetalningar samt avstå från vräkningar under pandemin. Flera hyresvärdar har efter det gått ut med information om att inga vräkningar kommer genomföras med anledning av coronaviruset.

– Det är jättebra att hyresvärdar har gått ut och lugnat sina hyresgäster men långt ifrån alla har fått sådana signaler från sina värdar. Tyvärr får vi fortfarande in många ärenden till Hyresgästföreningen om uppsägningar av hyreskontrakt. Jag har vädjat till regeringen om att genomföra åtgärder för att skydda hyresgästerna från vräkningar men tyvärr inte fått gehör, säger Marie Linder.

I juli hade16 stycken OECD-länder infört nationella stopp för vräkningar med anledning av coronaviruset, däribland Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Sveriges regering har dock inte infört några åtgärder för att skydda hyresgäster.

Nationell pressjour

010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Om Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vecka 12-39 år 2020 vräktes 1220 personer.
Twittra det här
Under pandemin har antalet vräkningar gått ner med knappt 8 procent, jämfört med samma period förra året.
Twittra det här
Under första halvåret 2020 vräktes 136 barnfamiljer – en ökning med nio familjer jämfört med första halvåret 2019. Antalet berörda barn har minskat från 253 till 245.
Twittra det här

Citat

Vi befinner oss i en alldeles särskild situation och människors möjlighet att kunna bo kvar i sina hem är avgörande för att förhindra vidare smittspridning samt skydda riskgrupper. Ingen borde vräkas under pågående pandemi.
Marie Linder